Icke-hierarkiska företag – ett steg bortom kapitalismen?

Ett återkommande tema vid samtidsreflektioner är hur vi idag, i takt med arbetarrörelsens försvagning, återgår till ett pyramidformat företagsklimat med små- & mellan-chefer. Chefspositioner ploppar upp som svampar i en blöt-tung skog, både i det privata näringslivet och den offentliga sektorn. Och frågan man ställer sig är; varför? Då är det glädjande att läsa i Dagens Nyheter hur spelföretaget Valve ”klarat sig utan chef sedan starten för 16 år sedan”, och hur: ”företagets 300 anställda [bestämmer] vilka projekt det är värt att jobba med och rekryterar den personal som behövs. Vem som helst kan vara med och bestämma över vem … Fortsätt läsa Icke-hierarkiska företag – ett steg bortom kapitalismen?