I Dagens Nyheter ger oss Kajsa Ekis Ekman en tolkning av den aktuella filmen Call Girl som ingen annan i media-sverige tycks ha reflekterat över. Ekis Ekman menar att hon inte alls tolkat in Olof Palme som en av de sexköpande maktmännen i berättelsen, och menar fortsättningsvis att de som fokuserat på detta – eventuellt förtal mot Olof Palme – stått som hinder för att vidare tolka berättelsen i filmen. Här får jag ge Kajsa Ekis Ekman en förtjänstfull eloge för att försöka vända filmkritiken till det väsentliga.

Genom att ha öppnat upp möjligheten att tolka filmens berättelse så ger Kajsa Ekis Ekman sin tolkning av berättelsen. Hon tolkar berättelsen som en ”sann prostitutionsskildring”, ja den skulle till och med vara den bästa prostitutionsfilmen sedan Lilja 4-ever (som handlar om trafficking/sexslaveri). Vad som gör den så bra är att den enligt henne gör upp med en massa myter om prostitutionen som hon sedan listar: ”att all inhemsk prostitution är frivillig, att man prostituerar sig på grund av brist på pengar, att prostitution är ett jobb som andra, att sexköpare är handikappade män som inte kan få något, eller de senaste årens liberala klyscha: att prostitution sker mellan ”myndiga samtyckande individer”.”

Filmen Call Girl bygger på vittneskildringar som presenteras i debattboken ”Makten, männen, mörkläggningen: historien om bordellhärvan 1976” (Vertigo, 2004) av Deanne Rauschers, Janne Mattssons och Gösta Elmquists. I boken får kvinnorna från bordellet på 70-talet berätta om vad de varit med om som dåvarande 14-åriga tjejer. Det är detta som Kajsa Ekis Ekman menar är den sanna prostitutionen: ” å ena sidan män med makt, ofta i samhällstoppen: polischefer, politiker, ambassadörer. Å andra sidan 14-åriga tjejer, utkastade från skolan, utan någon förälder som bryr sig, boende på ungdomshem med personal som inte har någon aning om vad som sker i deras inre.”. En prostituerad är alltså generellt en 14-årig tjej utanför ett samhälle och familj som inte bryr sig om henne. Men stämmer denna reflektion? Kan man göra en sådan liknelse av vittneskildring från 70-talet till att gälla formen av prostitution som alltså även skall vara legitim även idag år 2012?

Här stöter man på problem med Ekis Ekmans resonemang; hon implicerar en definition av prostitution som om den handlar om sexslavarbete (trafficking) och utnyttjande av tjejer. Därmed så blir hennes argumentation luddig och svårt att följa med om man inte per automatik väljer att köpa resonemanget. För tydligenhetens skull så skulle jag föredra att faktiskt använda begreppet sexslaveri för tvångs-prostitution för att just tydliggöra vad det är de olika parterna i debatten pratar om. Ekis Ekman väljer medvetet att inte göra denna distinktion – utan väljer att avfärda uppdelningen som en ”liberal klyscha” för att kunna avfärda prostitution som något mellan myndiga samtyckande individer – sann prostitution ÄR helt enkelt slavarbete enligt Ekis Ekman. Som marxist slås jag av att Ekis Ekman, varande marxistisk debattör, misslyckas att analysera skillnaden mellan lönearbete och slavarbete – båda är ett utnyttjande av arbetaren men på ett kvalitativt annorlunda sätt. Att helt sonika avfärda att det förekommer lönearbete inom prostitutionen är inte trovärdigt. Eller vad menar hon med att sexslaveri är den sanna prostitutionen? Eller att sexslaveri är mer förekommande än sexarbete i form av lönearbete? Resonemanget blir luddigt.

Nu har ju Ekis Ekman debatterat prostitution ett bra tag och har tidigare kommit med en egen definition på begreppet prostitution, då har hon förklarat att prostitution handlar om att ”att stå till tjänst med vad som helst mot betalning” och ifrågasätter att det handlar om sex. Det är en anmärkningsvärd definition med tanke på att den vanliga definitionen på prostitution bygger på att det just handlar om sex mot ersättning (se exempelvis SiS, Socialstyrelsen och lagen om förbudet mot köp av sexuell tjänst). Ekis Ekmans definition av prostitution stämmer dock väl överens med hennes uppfattning att den sanna prostitutionen skulle vara sexslaveri eller utnyttjande av tjejer – då handlar det om att mot betalning gå med om vad som helst, vilket också används av henne som argument för att prostitution visserligen är ett arbete men inte som andra arbeten. Det ligger liksom inbakat i själva definitionen.

Hur är det med de undersökningar som finns om prostitutionen? Stämmer det att den sanna prostitutionen handlar om utnyttjande av 14-åriga tjejer? I de undersökningar som gjorts om ungdomars utnyttjande i prostitution, exempelvis av Ungdomsstyrelsen, sexualvaneundersökningen (år 1996), och den statliga utredningen ”Sexuell exploatering av barn i Sverige” (år 2004) visar det sig att det är fler killar än tjejer som säljer sex. Detta uppmärksammades i tidningen Ottar där man också kritiserar regeringens utredning om sexköpslagen år 2010 för att osynliggöra män och pojkar inom prostitutionen. Ungdomars utnyttjande i prostitution är alltså generellt en ung kille.

Sedan undrar jag vart myten om att all prostitution skulle vara frivillig kommer ifrån. Vilka är det som påstår det? För mig verkar det som om Ekis Ekman hittat på denna myt, liksom lägger argument i munnen på debattörer som inte håller med i hennes argumentation. Det finns dock de som vill göra en skillnad på prostitution som lönearbete och prostitution som sexslaveri – det är inte samma sak som att påstå att all prostitution är frivillig. Detta gäller för övrigt även myten om att sexköpare skulle vara handikappade män. Vilka påstår det? Jag vet att några påpekat att det förekommer att handikappade män köpt sex, men det är ju inte samma sak som att sexköpare är samma sak som handikappade män. Dessa myter är tyvärr bara ett ohederligt argumentationsknep av Ekis Ekman att stigmatisera sina kritiker genom att förvandla deras argument till något helt annat.

Det tåls väl att påpeka att jag, liksom Ekis Ekman, inte ställer mig positiv till fenomenet prostitution. Om det nu skulle behövas påpekas. Men vi har olika sätt att se hur vi bekämpar den, och hur vi definierar den, eller sätter den i kontext till ett större samhällsfenomen, d.v.s. lönearbetet som system. Genom att försöka få prostitution till ett ovanligt arbete gentemot andra arbeten missar man att sätta den i en större kritik mot det kapitalistiska lönearbetet. Om man ser prostitutionen, som inte bara sexslaveri utan även som lönearbete, så blir det ett effektivt och tillspetsat exempel på vilket sätt lönearbetet utnyttjar människor.