Vad är stalinism? del 2 (Rudolf Bahro)

Tidigare: Vad är stalinism? del 1 Den oppositionelle DDR-kommunisten Rudolf Bahro har levererat ett antal analyser/föreläsningar om DDR:s arbetsdelning och dess förtryckande konsekvenser. Bahro är enligt min mening svagare på den ekonomiska klassanalysen av det stalinistiska fenomenet, men bidrar å andra sidan briljanta analyser av stalinismens utifrån ett sociokulturellt perspektiv, där han landar i en slutsats att det stalinistiska systemet måste avvecklas genom en kulturrevolution som upphäver den hierarkiska och sekteristiska ordningen. Lärdomar från stalinismen har bland annat poängterat vikten av att övergångsamhället innebär en kontinuerlig ökning (inte minskning) av individens fria personlighet. Som Bahro kritiserar stalinismen borde: ”ingen människa … Fortsätt läsa Vad är stalinism? del 2 (Rudolf Bahro)