Den sista kvinnan från Ur av Anita Goldman

Anita Goldman som inte bara är författare utan även kolumnist i Aftonbladet har även varit bosatt i Israel under många år. Av vad jag kan förnimma i hennes skrivande så kan jag se ett stort och säreget intresse för bibeltexter, och dess historier som de berättar. Valet av Abrahams och Saras historia från bibeln känns inte bara igen i bokens titel utan är också själva huvudstommen i själva texten, som även stundvis helt är byggd på bibelord från Genesis. I sin helhet är det svårt att sätta fingret på vad Anita Goldman vill med berättelsen, vilket gör det svårt för … Continue reading ”Den sista kvinnan från Ur av Anita Goldman”

Kunde vem som helst bli nazist under 20-30-talets Tyskland?

Christoffer Browning radar upp och diskuterar olika anledningar till varför så många blev mördare i boken ”Helt vanliga män”. Bland annat diskuteras förhållandet till indoktrinering av antisemitisk natur, där den kan ha haft en funktion som en annorlunda moral där dödandet av judar inte skulle ha stridit mot den av mördarnas moraliska uppfattning. Som exempel använder sig Browning av reservpolisbataljonen 101. Det centrala problemet angående en sådan moralisk strikt förklaring över reservpolisbataljonen 101 är att man inte kan säga att den propaganda som tilldelades till bataljonen hetsade dem till att döda judar. Propagandan som vände sig till bataljonen var dock … Continue reading ”Kunde vem som helst bli nazist under 20-30-talets Tyskland?”

Pierre Bourdieus klassteori jämfört med marxismens

I början av en introduktion ( Pierre Bourdieu (1999 [1994]), Praktisk förnuft. Bidrag till en handlingsteori, s. 11 – 24.) kan man läsa en förklaring av Bourdieu själv vad gäller hans förhållande till teori och empiri. Han beskriver det som ett ställningstagande ifrån vad han beskriver ”den stora teorin”, som utmärks genom frånvaron av hänsvisning till empirisk verklighet. För att förstå den sociala världens innersta logik menar Bourdieu att man måste födjupa sig i en historiskt placerad och till tidens särskilda karaktärs empirisk verklighet, man kan alltså påstå att förhållandet mellan teori och empiri där empiri kan beskrivas som en … Continue reading ”Pierre Bourdieus klassteori jämfört med marxismens”

Herman Hesse – Stäppvargen

På baksidan av mitt exemplar av boken (Albert Bonniers Förlag, 2003) står det att Stäppvargen är en roman som handlar om ”den moderna människans tragiska dualism, hennes slitningar mellan ande och driftliv mer påsträngande och intensivt än i något av sina andra verk”. Vad gäller hans andra verk kan jag tyvärr inte reflektera över eftersom jag ännu inte läst något av hans andra verk. Men just denna roman kan jag svara för, och jag vill invända på informationen som baksidan ger. Stäppvargen handlar om människans tro på någon mänsklig natur, och med den att individen skall ha EN identitet. Hesse … Continue reading ”Herman Hesse – Stäppvargen”

Hur skapades den nyliberala hegemonin?

De nyliberala taktiska manövrerna hänvisas till näringslivets ”tankesmedjor” och förlag som Ratio, Timbro och Smedjan. Sture Eskilsson (f.d. chef för SAF) var den som inledde en informationsstrategi för näringslivet på 1970-talet för att erövra problemformuleringsprivilegiet (tolkningsföreträdet) i samhället, av vilket han tidigare förfärat sig ha förlorat. Eskilsson nämner speciellt tre orsaker till varför marknadsliberalismen har kunnat erövrat tolkningsföreträdet och dessa är: 01: Det svenska Nobelpriset i ekonomi. Under Assae Lindbecks ledning tilldelades nyliberalismens profeter Friedrich von Hayek (1975) och Milton Friedman (1976). Detta gav legitimitet och prestige. 02: De skapade forskningsinstitut där nyliberala idéer kunde frodas. Exempelvis Institute of Economic … Continue reading ”Hur skapades den nyliberala hegemonin?”

Vem var August Strindberg?

Något som undgått mig genom åratal av litteraturlektioner och svensklektioner både i högstadiet och gymnasiet är Strindbergs förhållande till religionen. Mycket av detta tror jag beror på den stora roll som Strindberg har haft i vårt land som radikal och progressiv författare. En roll som spred sig genom hela skandinavien och kom att höja sig från författare till även en symbol, en lysande stjärna vars funktion inspirerade radikala krafter – men kanske främst kritiken. För låt oss inte glömma Strindbergs oerhörda roll som en av många orsaker som tände gnistan till den litterära revolutionen, för kritiken av den konservativa tanken … Continue reading ”Vem var August Strindberg?”

Liberalen som den falska Guden

”Ni liberala rojalister, liberala byråkrater, liberala reaktionärer, liberala skanspatrioter! Liberala förfalskare äro ni; därför går jag till socialisterna, det är framtidsfolket, under det att ni tillhör det förflutna, den avgående träcken.” Citatet kommer från Jan Myrdals Strindberg-bok som refererar en text av Z. Höglund i Stormklockan. Höglund å sin sida använder ett utdrag (citatet ovan) från Strindbergs ”Svarta Fanor”. Strindbergs citat tecknar den progressiva reaktionen mot det reaktionära och konservativa i samhället, där det moderna samhället blivit borgerligt-liberalt och liberalerna därmed konservativa i sin retoriska apologetik. I viss mån har liberalerna till och med tagit till sig reaktionärismen om någon … Continue reading ”Liberalen som den falska Guden”

Franz Kafka – Slottet

Så då har jag läst ut Franz Kafkas Slottet efter mycket om och men, för det är ju så att idag lever vi mitt ibland en ironisk och cynisk generation. Det behöver inte vara något särskilt fel med det, med tanke på den värld som omger oss idag. Författare som av någon anledning ansetts sätta särskilda krav på läsarens ambition och intresse för språk har tidigare snabbt blivit elitkultur, och därmed grävt sin egen grav gentemot de som omfamnat en vulgär progressivitet med ryggen vänd mot intellektualitetens förmåga till reflektion och distans. Jag har blivit tillsagd att melankoli är mycket … Continue reading ”Franz Kafka – Slottet”

John Steinbeck – East of Eden

Metaberättelsen handlar inte om oändliga vandringar i USA:s landsbygd, utan om intellektuell reflektion. För den som förväntat sig att få läsa en smaskig kioskvältare blir rejält besviken. Istället får en av huvudkaraktärerna Adam Trask erfara en genuint ond kvinna, Cathy Ames, som minst sagt våldsamt rycker upp Adam ur en naiv världsuppfattning. Man får läsa om personer som försöker leva utanför tidens värderingar kring pengar och rikedom, om personer som missförstås på grund av en ödmjuk vilja att skriva poesi. Dessa karaktärer, till vilka jag finner en viss liknelse i Kafkas böcker, tar en tredje ståndpunkt och ställer sig utanför … Continue reading ”John Steinbeck – East of Eden”

Är alla människor religiösa? – En studie av Mircea Eliades ”The Sacred and the Profane”

Religionshistorikern Mircea Eliade är en av religionsvetenskapens giganter och har därmed haft en central roll en bra tid i den akademiska kontexten kring utbildningen och forskningen i religionshistoria. Således var det inte märkligt att även jag fick Eliades mest meriterade bok ”The Sacred and the Profane” bland kurslitteraturen i C-kursen i Religionshistoria. Dock är inte Eliade fri från kritik, trots att jag som student inte fick veta detta, vilket i sig är ganska märkligt eftersom studie på akademisk nivå borde hålla kritisk analys högt. Men mer om kritiken mot Eliade vid ett annat tillfälle. Nu tänker jag framställa en analys … Continue reading ”Är alla människor religiösa? – En studie av Mircea Eliades ”The Sacred and the Profane””