John Rawls, Robert Nozick & den etiska egoismen

John Rawls och Robert Nozicks rättighetsteorier går bägge under beteckningen kontraktsresonemang, där en uppfattning byggs på ett fiktivt konstrakt mellan medborgarna i ett samhälle (Collste, s.44). Rawls moraliska utgångspunkt är att försöka tänka sig in i den sämst ställda individen i samhället för att maximera utfallet av fri- och rättigheter (45). Han menade att friheterna, möjligheterna, inkomst etc. skall fördelas lika eller olika om det gynnar den sämst ställde. Utgångspunktens centrala beståndsdel är dock individens frihet och möjlighet och inte gynnandet av samhället i stort (Collste, s.45). Robert Nozicks rättsteori å sin sida är också en teori som bygger på … Continue reading ”John Rawls, Robert Nozick & den etiska egoismen”

Glöm aldrig fritidshemmet Romano Trajo

Vi lever i svåra tider. Den utveckling av den allmänna välfärden vi haft har vänt till en allmän nedskärning. Allt mer av vår offentliga verksamhet och trygghet avvecklas. I detta kölvatten tar medborgarna försvaret av välfärden i sina egna händer, som i fallet med fritidshemmet Romano Trajo. Romano Trajo öppnades 1989 för att vara till stöd till romska barn, men har successivt integrerats. Fritidshemmet fick även Lunds integrationspris år 2004. Kommunen beslöt dock senare att fritidshemmet skulle läggas ned. Men beslutet mötte protester från medborgarna, och under en lördag ockuperades fritidshuset av civilkurage-drivna medborgare under namnet ”Lundabor mot nedskärningar”. ”Vi … Continue reading ”Glöm aldrig fritidshemmet Romano Trajo”

Logiska felslut – kritik mot objektivism

Zooekologen Erik Svensson på bloggen Biology & Politics var med på SR:s Filosofiska rummet där han tillsammans med filosofen Per Bauhn, och sociologen Eva Kärfve debatterade ämnet ”ideologiska felslut”. Erik Svenssons tes ligger i att ideologiska felslut kan delas in i två huvudläger beroende på om felslutet ligger hos vänster (stalinism) eller hos höger (nazism eller nyliberalism). Josef Stalin skall ha resonerat ur ett ideologiskt felslut, och Hitler ur ett naturalistiskt felslut. Exempel för det ideologiska felslutet: Stalin försökte införa genetiska egenskaper genom förärvade egenskaper: En smed som arbetat fram stor muskelmassa skulle få barn med stor muskelmassa. Exempel för det naturalistiska … Continue reading ”Logiska felslut – kritik mot objektivism”

Vad är konkurrens?

Konkurrens, förklarar nyliberalen, är ju något vi som människor möter varje dag, varje timme och varje sekund när vi väljer det rationellt bättre alternativet – då konkurrerar det valda alternativet ut de alternativ som vi inte valt. Det här tangerar vad statsvetarna kallar rational choice och är en individfokuserad teori om hur människor handlar socio-ekonomiskt, där varje individ vid tillfälle människan tvingas att välja mellan olika alternativ väljer det rationellt bästa. Samhället kan då beskrivas som bestående av oberoende aktörer. Denna nyliberala teori har ett huvudproblem i att människan måste vara kapabel att vid varje valtillfälle göra rationella beslut. Och … Continue reading ”Vad är konkurrens?”

Kapitalismens och kristendomens apologetik

I tider av allvarsam kris för vår globala kapitalism kommer det alltid finnas ädla korsriddare som i spott och spä fäktas mot den otrogna pöbelmobben. De kan förlora lem och vett i sitt äventyr, men tron på den osynliga handen och ojämlikhetens metafysiska naturrättighet kommer förbli grundfast. Apologeternas ädla cynism i försvar av den heliga Äganderätten! Kapitalismens apologetik känns igen i kristendomens skolastik. Likt de kristna Gudsbevisen argumenteras kapitalismens ojämlikhet med en briljant cirkelargumentation. För all a priori-resonemang behövs ett axiom, och hos kapitalapologeterna är den självklara satsen äganderätten, liksom för de kristna apologeterna var Gud. Anselm av Canterbury var … Continue reading ”Kapitalismens och kristendomens apologetik”

Kritik av IF Metall och Stefan Löfvens roll som dess f.d. ordförande

Steg för steg sviks de det fackliga löftet: ”att aldrig någonsin under några omständigheter arbeta på sämre villkor eller till lägre lön”. Ett av dessa steg kom i efterskalv av finanskapitalismens kris från hösten år 2008, vars konsekvenser än idag hindrar den ekonomiska återhämtningen. Då var det generella lönesänkningar (maskerade som ”arbetstidsneddragningar”) som motiverades med att industrin behövde akut hjälp. År 2009 bjöd IF Metall in arbetsgivarorganisationer för att diskutera hur de tillsammans skulle kunna hjälpa ungdomar in till industrin. Inbjudan motiverades av ordförande Stefan Löfven: ”– Genom att vara offensiva kan vi gemensamt se till att svensk industri är väl … Continue reading ”Kritik av IF Metall och Stefan Löfvens roll som dess f.d. ordförande”

Den odöda liberalismen

Med en allt mer marknadsanpassad välfärd får vi också nu se konsekvenserna i en allt mer rasande fart. Ali Esbati sammanfattade skandaler till följd av nyliberala omstruktureringen av samhället, vi kan läsa i Dagens Nyheter om ett privat drivet äldreboende där profitmaximerandet lett till att vården satts åt sidan, personalen berättar om hur ”allt som kostar ifrågasätts” (till och med saker som fungerande lampor och sängar), en patient fick ligga på golvet i flera månader för att det saknades sängar. Utifrån vad vi kan läsa i artikeln på Dagens Nyheter handlar det inte om slarv eller okunnighet från företaget, utan … Continue reading ”Den odöda liberalismen”