Marx värdeteori och den temporala enkelsystemstolkningen

I Fronesis (nr 28) finns en intressant artikel av den nationalekonomiska professorn Andrew Kliman. Han är bland annat medarbetare i ”International Working Group for Value Theory” (IWGVT) och har skrivit om den påstådda inkonsekvensen i Marx ekonomiska teori. Kliman ifrågasätter den tolkning av Marx värdeteori som används för att komma fram till att den är inneboende ologisk och inkonsekvens. Han beskriver denna tolkning förenklat i punktform: – Insatsvaror och produkter värderas samtidigt, varför insatspriser och produktpriser nödvändigtvis är lika. – Det finns två separata system för värden och priser. Denna tolkning av Marx värdeteori ersätter Kliman med den temporala enkelsystemstolkningen … Fortsätt läsa Marx värdeteori och den temporala enkelsystemstolkningen