Statens syn på antisemitism

I Sverige har Forum för Levande Historia (FFLH) varit en betydande faktor för studier i antisemitiska föreställningar och som en upplysare av antisemitismen som fenomen och dess historia. FFLH är en statlig myndighet som bildades den 1 juni år 2003. Bildandet av myndigheten startades, kan man säga, då den dåvarande statsministern Göran Persson år 1997 tog initiativet till informationsinsatsen Levande historia. Regeringen tog initiativ för att tillsätta en kommitté år 2000, som fick i uppdrag att utreda hur man skulle kunna göra Göran Perssons projekt permanent. I slutet av år 2001 beslutade Riksdagen att en myndighet skulle upprättas och förberedelser … Continue reading ”Statens syn på antisemitism”

Kritik av IF Metall och Stefan Löfvens roll som dess f.d. ordförande

Steg för steg sviks de det fackliga löftet: ”att aldrig någonsin under några omständigheter arbeta på sämre villkor eller till lägre lön”. Ett av dessa steg kom i efterskalv av finanskapitalismens kris från hösten år 2008, vars konsekvenser än idag hindrar den ekonomiska återhämtningen. Då var det generella lönesänkningar (maskerade som ”arbetstidsneddragningar”) som motiverades med att industrin behövde akut hjälp. År 2009 bjöd IF Metall in arbetsgivarorganisationer för att diskutera hur de tillsammans skulle kunna hjälpa ungdomar in till industrin. Inbjudan motiverades av ordförande Stefan Löfven: ”– Genom att vara offensiva kan vi gemensamt se till att svensk industri är väl … Continue reading ”Kritik av IF Metall och Stefan Löfvens roll som dess f.d. ordförande”