Marxism

Den ohållbara kapitalismen

Vad är kunskap? del 2 (Sven-Erik Liedman)

Kritik mot keynesianismen

Pierre Bourdieus klassteori jämfört med marxismens

Karl Marx arbetsvärdeteori bekräftad av termodynamiken?

Marx värdeteori och den temporala enkelsystemstolkningen

Logiska felslut – kritik mot objektivism

Vad är konkurrens?

Vad är stalinism? del 1

Vad är stalinism? del 2 (Rudolf Bahro)

Var Sovjetunionen kapitalistisk?

Var Sovjetunionen kapitalistisk? del 2

Icke-hierarkiska företag – ett steg bortom kapitalismen?

Massans explosiva uppror – ett tecken på en global ordning i ständig kris

Kapitalismens och kristendomens apologetik

Kunde vem som helst bli nazist under 20-30-talets Tyskland?

Begreppen fascism & nazism – kontrarevolutionen

Det stundande upproret – ”Sjunde cirkeln” (eller demokratins död)

Det stundande upproret – ”Sjätte cirkeln” (eller hotet mot miljön)

Det stundande upproret – ”Femte cirkeln” (eller den totala ekonomin)

Det stundande upproret – ”Fjärde cirkeln” (eller de fattigas roll i Metropolen)

Det stundande upproret – ”Tredje cirkeln” (eller lönearbetet som en vara)

Det stundande upproret – ”Andra cirkeln” (eller den dolda läroplanen)

Det stundande upproret – ”Första cirkeln” (eller hur kapitalismen mördar människan)

Hur kan vi läsa Markis de Sade?