Om kapitalism

Dödsantal orsakad av kapitalistiska regimer

Företagens svarta bok

Kapitalismen är ohållbar

Coronakrisen är en kapitalistisk kris

Kritik mot keynesianismen

Avreglering leder till mindre välstånd och större ojämlikhet

Privatisering hotar yttrandefriheten

Det borgerliga hyckleriet kring ”de mänskliga rättigheterna”

Konservatismen – oförnuftets ideologi

Kritik av konservativt försvar av Hitlertyskland som påstås inte velat starta Andra världskriget

Postpolitikens relation till högerpopulismen

Kritik mot konkurrens

Kritik mot objektivism och logiska felslut

Kritik av högerns försvar av kapitalismen i likhet med kristen cirkelargumentation

Den liberala marknadsanpassningen av välfärden får negativa konsekvenser (den odöda liberalismen)

Icke-hierarkiska företag som ett steg bortom kapitalismen

Myten om Pinochets ekonomiska framgång

Hur skapades den nyliberala hegemonin?

Kritik mot högerpartiernas (Alliansens) ”jobbskatteavdrag”

Är människan egoistisk?

Varför saknas det pengar till välfärden? (lista på argument som visar att det är högerpolitik som är orsaken till att det fattas resurser till välfärden)