Coronakrisen är en kapitalistisk kris (reflektion på SVT-programmet Mötet)

Jag tittade på SVT-programmet Mötet som handlade om ”Corona: välfärden”. Idén med programmet följer en trend av att motsatta debattörer möts för att argumentera utifrån sina motsatta ställningstaganden. Å ena sidan hade vi Karin Svanborg-Sjövall, vd på marknadsliberala tankesmedjan Timbro, och den andra sidan Enna Gerin, bitr chef för det oberoende fackliga idéinstitutet Katalys. Gerin presenterade viktiga och sanna slutsatser kring utifrån rådande Coronakris, bland annat att

 • Coronakrisen har i princip varit en dödsstöt för marknaden
 • Staten är det enda som fungerar nu när marknaden inte fungerar.
 • Marknaden/företagen fungerar inte en vecka utan det offentliga/staten.
 • Det vi finansierar med skatten bör vi också rimligtvis offentligt driva och kontrollera.

Mot detta gör Karin Svanborg-Sjövall ett skickligt försök att försvara marknadsliberala slutsatser. Som debattör är Svanborg-Sjövall skicklig, eftersom hon presenterade en rad konkreta exempel på varför hennes nyliberala samhällsmodell skulle ha hanterat Coronakrisen bättre. Bland annat tog hon upp hur företaget Absolut Vodka försökt hjälpa till i krisen med att producera handsprit men blivit hindrad av staten med straffskatt, samt att uppfinningsrika entreprenörer hindrats bidra med skyddsmaterial till vården p.g.a. att Arbetsmiljöverket hindrat icke-CE-märkta varor.

För ni andra som tittade på programmet och kände att Svanborg-Sjövalls argument inte riktigt blev bemötta har jag sammanställt en lista här nedan av argument kring varför nyliberalism är ett problem snarare än en lösning på vår sitution:

 • Stämmer det att staten hindrat Absolut vodka med en ”staffskatt”? Nej inte alls eftersom staten lättade på inte bara skattereglerna (som alltså inte var någon diffus ”straffskatt”) utan också på en rad andra tänkta hinder. Emanuel Karlsten har redogjort hur statliga myndigheter som skatteverket, kemikalieinspektionen och Folkhälsomyndigheten snabbt underlättade för Absolut vodka att göra handsprit. (Källa: https://emanuelkarlsten.se/03/absolut-vodka-skulle-tvingas-betala-600-kr-liter-i-skatt-for-handspriten-nu-lattar-skatteverket-pa-reglerna/ )
 • Stämmer det att staten (Arbetsmiljöverket) stoppar vården att använda icke-CE-märkta material från entreprenörer? Nej, det stämmer inte heller eftersom Arbetsmiljöverket tagit bort sanktionsavgfiter för arbetsgivare som använder icke-CE-märkta skyddsmaterial men påpekar med rätta arbetsgivarens ansvar att skydda arbetare från farligt material. (Källa: Arbetsmiljöverket, https://www.av.se/nyheter/2020/inga-sanktionsavgifter-pa-grund-av-skyddsutrustning/ )
 • Stämmer det att de digitala nätläkarföretagen är en positiv aktör i vården? Nej inte heller det stämmer. Företrädare för läkare och distriktsläkare har tidigare varnat för hur nätläkarföretag dränerar sjukvården på resurser. (Källa: https://omni.se/natlakarbolag-dranerar-en-underfinansierad-sjukvard/a/WP7J2 )
 • Privata företag som levererar material som handsprit till vården har chockhöjt priserna med 900 %. En prishöjning som motiveras utifrån marknadens utbud och efterfrågan. Dagens Nyheter rapporterade om hur det privata företaget Procurator Sverige AB gör kraftiga prishöjningar på bland annat ”filtrerande halvmasker, skyddsdräkter, vissa skyddsglasögon och visir och yt- och handdesinfektion”. (källa: SVT Nyheter https://www.svt.se/nyheter/inrikes/extrema-prishojningar-pa-hygienprodukter, Uppdaterad 3 april 2020 kl 19:58)
 • Med avregleringen och privatiseringen av apoteken så försvann landets beredskap i form av medicinlager. Den nyliberala avregleringen 2009 kom till efter att en utredning visade en förhoppning till att privata företagare skulle ha intresse av att skapa egna medicinlager vilket en mängd utredningar sedan dess kritiserat (Källa: Dagens Nyheter, https://www.dn.se/nyheter/sverige/darfor-finns-inga-lakemedelslager-i-coronakrisens-sverige/ )
 • I USA som saknar en offentlig garanterad vård dör folk p.g.a. att de saknar privata sjukförsäkringar. En 17-åring dog efter att han nekats vård efter att ha insjuknat av Corona p.g.a. saknade sjukförsäkring enligt Independant (Källa: https://www.independent.co.uk/news/world/americas/coronavirus-teenager-death-california-health-insurance-care-emergency-room-covid-19-a9429946.html )
 • Privata skolföretag förstör det svenska skolsystemet. Mitt i Coronakrisen då skolan utsätts av extrem press på brist på personal eskalerar öppnandet av nya privata skolor som söndrar skolsystemet genom att göra vinst på mindre personal och dränering av kommunernas socioekonomiskt starka elever och kommunens resurser (IES öppnar fyra nya skolor i mars). (Källa: Marcus Larsson – Tankesmedjan Balans https://www.vxonews.se/nyheter/debatt-internationella-engelska-skolan-dranerar-kommunala-skolan-pa-elever-och-resurser/ )
 • Läkemedel är i dag en global handelsvara som, liksom våra nya bilar, tillverkas i just-in-time-produktion ”– Läkemedelsförsörjningen är sårbar och utsatt för risker i en komplex, marknadsstyrd och global kedja, säger Eva Leth, krisberedskapsstrateg och forskare vid Lunds universitet”, enligt Dagens Nyheter. Det amerikanska läkemedelsmyndigheten FDA skrev i en rapport från oktober 2019: ”läkemedelstillverkare har inga incitament att producera mindre lönsamma läkemedel eller att skapa stabila produktions- och leveranskedjor” . Detta visar hur marknaden inte klarar av att hantera leveranser av nödvändiga läkemedel till människors behov. (Källa: Dagens Nyheter, https://www.dn.se/nyheter/sverige/darfor-finns-inga-lakemedelslager-i-coronakrisens-sverige/ )
 • Ojämlikheten med utbredd trångboddhet i det svenska klassamhället har lett till att svensksomalier blivit överrepresenterade som offer i Coronakrisen.
 • Kommunerna har dålig koll på hemtjänstföretagen där det förekommer många oseriösa företag som bryter mot arbetsmiljölagen och låter personal arbeta utan skydd hos coronasmittade äldre, men även små företag med arbetare som saknar utbildning och rutiner. ” – Det verkar vara rena vilda västern i hemtjänstföretagen, säger läkaren Grönwall Lindholm”. Hemtjänsten dras sedan ett tag tillbaka med underfinansiering och dåliga arbetsvillkor där en stor del av arbetarna arbetar som daglönare vilket försvårar arbetet mot att hindra spridningen av Corona (källa: Expressen, https://www.expressen.se/nyheter/hemtjanst-saknade-skydd-besokte-coronasmittad/, Kommunarbetaren https://ka.se/2020/03/25/hemtjanstpersonal-jobbade-oskyddade-hos-smittad/, Sveriges Radio https://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=103&artikel=7443978)
 • Privata sjukvårdsföretag behandlar patienter med privat sjukvårdsförsäkring före andra patienter, detta enligt en utredning gjord av Myndigheten för vård- och omsorgsanalys. Detta visar att privata aktörer i vården skapar en konflikt mellan pengar och människors behov av vård. (källa: Mitt i Stockholm https://mitti.se/lansnyheter/utrett-privata-patienter/?omrade=hela-stockholm&view=app )
 • De ekonomiska och demografiska effekterna av smittans (oavsett om det är Corona, SARS, svininfluensa, fågelinfluensa etc.) spridning får beror på det dominerande ekonomiska systemets (nuvarande globala kapitalismens) ”sprickor och fel” som David Harvey beskriver det. Vi såg tidigt hur devalveringen slog till ekonomin när Coronan drabbade Kina, det land vars kapitalistiska marknad räddade världskapitalismen från förra ekonomiska krisen 2007/08. Världsekonomins beroende av Kinas inre marknad visades snabbt när allt fler industrier i väst drabbades, men den värsta devalveringen skedde i februari när smittan nådde Italien (en devalvering av börsens värde på 30 % i mars). Vård och medicinmarknaden drivs av vinstintresse vilket i sig drivs av att tjäna pengar på att medicinera sjukdomar, inte på att förebygga sjukdomar. Ju sjukare vi blir ju mer tjänar företagen. Detta i kombination med att länderna i världen utfört genomgripande nyliberala avregleringar av offentliga sektorer för att bekosta omfattande skattesänkningar gjorde att hälsovårdsystemen överraskades. Den spricka eller fel i ekonomiska systemet som nu verkar ha drabbats hårt är de massiva kapitalinvesteringarna och ackumulationen i konsumtion och turism efter år 2007/08. Harvey hänvisar till hur internationella resor ökade från 800 miljoner till 1,4 miljarder från 2010 till 2018. Det globala ekonomiska systemet drevs av dessa massiva investeringar i turist & konsumtionverksamheter där företag byggde hotell och flygplatser som nu står öde under Coronakrisen. Svagheten med det samtida kapitalistiska systemet är att det till största del drivs av konsumtionen (Harvey syftar på mellan 70-80 %). Om då konsumtionen drabbas stannar systemet av. Detta medan våra kapitalistiska klassamhällen förlitar sig på en arbetarklass som måste gå till jobbet för att vårda de sjuka, medan andra mer välbärgade kan jobba hemma. Arbetarklassen blir särskilt utsatta i kriser (oavsett om det handlar om jordbävningar eller smittor). Harvey menar att det enda som kan rädda systemet nu är massiv statlig incitament till masskonsumtion. (Källa: David Harvey, http://davidharvey.org/2020/03/anti-capitalist-politics-in-the-time-of-covid-19/ )
 • Muterade virus som Corona-pandemin är orsakad av kapitalistiskt drivet jordbruk. De ökade uppkomsterna av farligt virus är orsakad av matproduktion och profitackumering från multinationella företag där den industriella modellen för jordbruk och köttindustrin är farlig för skapandet och spridandet av muterat virus. Detta p.g.a. de industriella monokulturerna av domesticerade djur tar bort de naturliga hindren för muterade virus. Den rapportering om att Corona-viruset skulle ha orsakats av försäljning av vilda djur på en marknad i Wuhan döljer det faktum att marknaden av vilda djur på köttmarknaden blivit allt mer formaliserad i den globala marknadsekonomin, samt att den ökade konkurrensens från den monokulturella köttindustrin i skogsområden bestående av exempelvis gris har påverkat aktörer som lever på att jaga och sälja vilda djur till att hitta nya områden med nya vilda djur vilket skapar fler risker för exponering av virus. Coronaviruset eller SARS som uppkommit i Kina är inte de enda virus som uppstått p.g.a. kapital-drivet jordbruk. H5N2 and H5Nx uppkom i Europa, och global nykolonialism ledde till Ebolan i Västafrika och Zikan i Brasilien. Västafrika har drabbats av en omfattande urbanisering, en upplösning av lokal fiskenäring till följd av multinationell fiskenäring chockhöjde priset på mat från fisk och multinationella skogsföretag, som anställde privata jägare för att döda allt levande i skogsområden, har alla skapat grogrund för virus-spridning eftersom det drev dem till att vara beroende av mat från vilda djur. Denna exponering av virus från vilda djur till människan på grund av människans behov av protein från vilda djur som föda i kombination av koloniala strukturer var anledningen till att Ebola började spridas och andra liknande virus som HIV/AIDS. För att stoppa framtida dödliga viruspandemier måste vi upplösa de kapitalistiska jordbruks- & köttindustrierna för att börja socialisera dem och knyta dem till landsbygdsbehoven för att skydda miljön och jordbrukarna. (Källa: Intevju med den evolutionära biologen Rob Wallace, https://climateandcapitalism.com/2020/03/11/capitalist-agriculture-and-covid-19-a-deadly-combination/ , samt http://unevenearth.org/2020/03/where-did-coronavirus-come-from-and-where-will-it-take-us-an-interview-with-rob-wallace-author-of-big-farms-make-big-flu/. Intervju med Mike Davis, https://www.thedigradio.com/podcast/mike-davis-on-coronavirus-politics/)

Diverse andra argument om marknadens kollaps i Coronakrisen

 • Miljoner ton av ätbar mat ligger på hög när marknaden nu kollapsat. Exempelvis sitter holländska bönder på miljoner ton av potatis nu när företag inte köper upp lika mycket potatis som effekt av Coronakrisen (källa: Reuters https://www.reuters.com/article/us-health-coronavirus-netherlands-potato-idUSKBN21L2K2 APRIL 3, 2020)
 • Färsk användbar mjölk förstörs i USA genom att det hälls i avlopp av företag nu när marknaden kollapsat. Det finns fortfarande behov av mat men företagen tjänar mer på att förstöra maten än att ge bort det.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *