Svar på påstående: ”Om mäns destruktiva beteende är orsakad av patriarkala normer och inte av biologiska gener, varför beter sig män destruktivt på olika kontinenter genom historien?”

Det finns studier om afrikanska samhällen där matrilinjära samhällen gått över till patriarkat i samband med egendom av boskap – där samhällets ekonomi gått över till fokus på boskapsägande skapas ett patriarkalt maktförhållande. Det kan[…]

Fortsätt läsa …

Svar på påstående: ”Problemet med att kvinnor har lägre löner är att kvinnor väljer yrken inom offentlig sektor där lönerna är lägre.”

Varför väljer kvinnor att jobba i offentlig sektor? Ett stort problem med patriarkala normer är att den skapar skilda intressen genom socialisering på befolkningsnivå i samhället. Detta skapar könssegregerade arbetsmarknader där kvinnor väljer offentlig sektor[…]

Fortsätt läsa …