Liberalen som den falska Guden

”Ni liberala rojalister, liberala byråkrater, liberala reaktionärer, liberala skanspatrioter! Liberala förfalskare äro ni; därför går jag till socialisterna, det är framtidsfolket, under det att ni tillhör det förflutna, den avgående träcken.” Citatet kommer från Jan Myrdals Strindberg-bok som refererar en text av Z. Höglund i Stormklockan. Höglund å sin sida använder ett utdrag (citatet ovan) från Strindbergs ”Svarta Fanor”. Strindbergs citat tecknar den progressiva reaktionen mot det reaktionära och konservativa i samhället, där det moderna samhället blivit borgerligt-liberalt och liberalerna därmed konservativa i sin retoriska apologetik. I viss mån har liberalerna till och med tagit till sig reaktionärismen om någon … Continue reading ”Liberalen som den falska Guden”

Postpolitikens relation till högerpopulismen

Kristdemokraterna drar sig allt mer till ett högerpopulistiskt parti, tillsammans med andra som sverigedemokraterna, det österrikiska Frihetspartiet (FPÖ), och liknande högerpopulistiska partier i Belgien, Danmark, Schweiz, Nederländerna, Norge, Italien och Frankrike som varit på frammarsch den senaste tiden. Tyvärr har allt för många debattörer, journalister, politiker och forskare kunnat ignorera högerpopulistiska rörelser genom att isolera dem som enskilda fenomen och som tokstollar. Det viktiga är istället att fråga sig varför högerpopulismen blivit så stark i Europa. Svaret ligger i de kodord som högerpopulisterna använder. De använder alla en retorik som riktas mot en abstrakt elitgrupp som skall ha distanserat sig … Continue reading ”Postpolitikens relation till högerpopulismen”

Logiska felslut – kritik mot objektivism

Zooekologen Erik Svensson på bloggen Biology & Politics var med på SR:s Filosofiska rummet där han tillsammans med filosofen Per Bauhn, och sociologen Eva Kärfve debatterade ämnet ”ideologiska felslut”. Erik Svenssons tes ligger i att ideologiska felslut kan delas in i två huvudläger beroende på om felslutet ligger hos vänster (stalinism) eller hos höger (nazism eller nyliberalism). Josef Stalin skall ha resonerat ur ett ideologiskt felslut, och Hitler ur ett naturalistiskt felslut. Exempel för det ideologiska felslutet: Stalin försökte införa genetiska egenskaper genom förärvade egenskaper: En smed som arbetat fram stor muskelmassa skulle få barn med stor muskelmassa. Exempel för det naturalistiska … Continue reading ”Logiska felslut – kritik mot objektivism”

Kapitalismens och kristendomens apologetik

I tider av allvarsam kris för vår globala kapitalism kommer det alltid finnas ädla korsriddare som i spott och spä fäktas mot den otrogna pöbelmobben. De kan förlora lem och vett i sitt äventyr, men tron på den osynliga handen och ojämlikhetens metafysiska naturrättighet kommer förbli grundfast. Apologeternas ädla cynism i försvar av den heliga Äganderätten! Kapitalismens apologetik känns igen i kristendomens skolastik. Likt de kristna Gudsbevisen argumenteras kapitalismens ojämlikhet med en briljant cirkelargumentation. För all a priori-resonemang behövs ett axiom, och hos kapitalapologeterna är den självklara satsen äganderätten, liksom för de kristna apologeterna var Gud. Anselm av Canterbury var … Continue reading ”Kapitalismens och kristendomens apologetik”

Den odöda liberalismen

Med en allt mer marknadsanpassad välfärd får vi också nu se konsekvenserna i en allt mer rasande fart. Ali Esbati sammanfattade skandaler till följd av nyliberala omstruktureringen av samhället, vi kan läsa i Dagens Nyheter om ett privat drivet äldreboende där profitmaximerandet lett till att vården satts åt sidan, personalen berättar om hur ”allt som kostar ifrågasätts” (till och med saker som fungerande lampor och sängar), en patient fick ligga på golvet i flera månader för att det saknades sängar. Utifrån vad vi kan läsa i artikeln på Dagens Nyheter handlar det inte om slarv eller okunnighet från företaget, utan … Continue reading ”Den odöda liberalismen”