L. O. Kristoffer Ejnermark (LOKE):

Jag är lärare. Förutom det spenderar jag dagarna med att läsa, skriva och skapa konst. Jag är kritisk till det kapitalistiska samhället, dess alienerade, trista och ofria funktion mot människan. Jag är även feminist, vill krossa patriarkatet och befria människan från förtryckande könsnormer. Därför längtar jag till en gyllene tidsålder, där människan är fri att utforska sina kreativa möjligheter. Vårt globala kapitalistiska system är i ständig kris, som vi stundtals allt mer blir varse om genom så kallade ”krisperioder” och ”miljökriser”. Systemet är själva krisen, därför bör den avvecklas för något nytt, något bättre.