Viktig fakta och argument för ett post-kapitalistiskt och feministiskt samhälle