Marxism

Den ohållbara kapitalismen

Vad är kunskap? del 2 (Sven-Erik Liedman)

Kritik mot keynesianismen

Pierre Bourdieus klassteori jämfört med marxismens

Karl Marx arbetsvärdeteori bekräftad av termodynamiken?

Marx värdeteori och den temporala enkelsystemstolkningen

Logiska felslut – kritik mot objektivism

Vad är konkurrens?

Vad är stalinism? del 1

Vad är stalinism? del 2 (Rudolf Bahro)

Var Sovjetunionen kapitalistisk?

Var Sovjetunionen kapitalistisk? del 2

Icke-hierarkiska företag – ett steg bortom kapitalismen?

Massans explosiva uppror – ett tecken på en global ordning i ständig kris

Kritik av Kajsa Ekis Ekmans definition av sexarbete

Visar Call Girl den sanna prostitutionen? En kritik av Kajsa Ekis Ekmans recension

Kapitalismens och kristendomens apologetik

Kunde vem som helst bli nazist under 20-30-talets Tyskland?

Begreppen fascism & nazism – kontrarevolutionen

Om surrogatmödraskap

Det stundande upproret – ”Sjunde cirkeln” (eller demokratins död)

Det stundande upproret – ”Sjätte cirkeln” (eller hotet mot miljön)

Det stundande upproret – ”Femte cirkeln” (eller den totala ekonomin)

Det stundande upproret – ”Fjärde cirkeln” (eller de fattigas roll i Metropolen)

Det stundande upproret – ”Tredje cirkeln” (eller lönearbetet som en vara)

Det stundande upproret – ”Andra cirkeln” (eller den dolda läroplanen)

Det stundande upproret – ”Första cirkeln” (eller hur kapitalismen mördar människan)

Hur kan vi läsa Markis de Sade?