Argument för feminism

Om den falska ”jämställdhets-paradoxen”

Svar på påstående: ”Det är inte någon skillnad på lönerna mellan män och kvinnor, det är olagligt med lönediskriminering

Svar på påstående: ”Det är inte orättvist eller fel med könssegregerad arbetsmarknad. Män och kvinnor är olika biologiskt, och därför väljer de olika yrken.

Svar på påstående: ”Problemet med att kvinnor har lägre löner är att kvinnor väljer yrken inom offentlig sektor där lönerna är lägre.

Svar på påstående: ”Det är inte normer som får män att bli våldsamma och destruktiva, utan det är biologiska orsaker som hormoner

Svar på påstående: ”Om mäns destruktiva beteende är orsakad av patriarkala normer och inte av biologiska gener, varför beter sig män destruktivt på olika kontinenter genom historien?