Svar på påstående: ”könsnormer kommer från naturen”

Om normerna för kvinnor och mäns könsroller vad gäller hemarbete och barnuppfostran hade varit naturliga skulle normerna varit a-historiska, d.v.s. transcendentala genom mänsklighetens historia.

Det är de inte. Normerna och rollerna har skiftat och ändrat sig genom mänsklighetens historia, vilket alltså omöjliggör att det är naturen som skapat de normer vi har idag vad gäller hemarbete och barnuppfostran.

När man påstår att könsnormerna kommer från naturen försöker man göra ett direkt led från kvinnans biologiska kropp till vissa yrken, men det ledet haltar, dels eftersom det rent historiskt inte varit så i vår historia – vi har levt i samhällen där barnuppfostran varit en kollektiv gärning och där uppgifter inte varit tydliga uppdelade i tvådelat könsroll. Det man beskriver är i sjävaverket en ideologisk produkt som fungerar som ett försvar av rådande könsnormer och roller, det är ingen förklaring av dess orsaker utan efterhandskonstruktioner.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *