Högern som vill politiskt styra universitetens forskning och utbildning

På senaste tid så ser vi hur allt fler på den politiska högerkanten som vill politiskt styra universiteten i Sverige. För tillfället är det den nuförtiden etablerade genusvetenskapen som de vill censurera eller stoppa med politiska medel. I den uppmaningen hittar vi psykiatrikern och högerdebattören David Eberhard, och ståuppkomikern och liberalen Aron Flam på sin podd. Det påminner mig om när dåvarande vice ordförande för MUF (Moderata Ungdomsförbundet) André Assarsson krävde ett stopp för introduktionskursen i marxistisk teori vid Malmös Högskola. Assarsson kritik, som han själv beskriver som ”inte nådig”, bygget helt och hållet på den akronistiska slutsatsen att stalinismens … Continue reading ”Högern som vill politiskt styra universitetens forskning och utbildning”

Den ohållbara kapitalismen

Kajsa Ekis Ekman lyckas på ett förtjänstfullt sätt i ett avsnitt i SVT:s Idévärlden driva tesen om att kapitalismen som ett globalt ekonomiskt system är ohållbart, inte bara på grund av en stundande klimatkatastrof utan också på en allt större ojämlikhet. Kritiken bottnar i att kapitalismen bygger på en allt större tillväxt och produktion på en global skala, som saknar möjligheten att stoppa orsakerna till den stundande klimatkatastrofen – framförallt den fossila bränsleindustrin. Vad gäller den stundande klimatkatastrofen är det ironiskt hur de på den politiska högerkanten, som förnekar människans påverkan på klimatförändringarna drivs av en förståelse av att den … Continue reading ”Den ohållbara kapitalismen”

En jämförelse av stalinism och nazim

Den mest yttrande liknelsen mellan stalinism och nazism är nog troligen att de både systemen och ideologierna utgår från ett parti som styr landet och dess statsapparatur. Skillnad finns dock i och med att kommunistpartiet i Sovjetunionen som senare användes av stalinismen inte började som en medveten plan att styra landet själv. Som Ronald Grigory Suny påpekar så befann sig Bolsjevikerna i en koalition med vänstersocialisterna revolutionärerna månaderna före inbördeskriget men att vänstersocialisterna sedan frivilligt lämnade Sovnarkom för att lämna bolsjevikerna ensamma. I och med att de oppositionella partierna anklagades för att resa vapen mot revolutionen så förbjöds dom, för … Continue reading ”En jämförelse av stalinism och nazim”

Stalinismen var ansvarig till svälten i Ukraina

SvD:s ledarskribent Claes Arvidsson upprepar en gammal uppfattning av svälten i Ukraina. Arvidsson påstår att ”modern forskning” stöder att det var: ”Stalins syfte [..] att bryta ned motståndet mot tvångskollektiviseringen och att få bukt med den ukrainska nationalismen. Miljoner människor dog.” Visserligen dog det ohyggligt många i svältkatastrofen, men modern forskning säger tvärtemot den äldre Kalla Kriget-uppfattningen att det inte går att göra någon koppling mellan politbyrån i Stalinsovjet till svältkatastrofen vad gäller medveten handling. Vad den moderna historieforskningen säger är att den svältkatastrof som skedde i Stalinsovjet berodde på Stalinregimens jordbrukspolitik och böndernas reaktion på denna. Det var kollektiviseringen … Continue reading ”Stalinismen var ansvarig till svälten i Ukraina”

Var Sovjetunionen kapitalistisk? del 3

Tidigare: Var Sovjetunionen kapitalistisk? del 1 Var Sovjetunionen kapitalistisk? del 2 Övergångssamhället är genom den ”socialistiska” (eller vad man nu vill kalla den) planekonomin kristalliserad i sin icke-kapitalistiska ekonomi, i just att den övergått från varulagen om profitmaximering genom konkurrens, till ett system utan incitament för profitmaximering. Det är i själva undergrävandet, eller avskaffandet, av varuekonomins grundkategorier som är argumentet för planekonomin. Just Sovjetunionen kan, trots sin stalinistiska kontrarevolutionära utveckling, tas som ett reellt exempel på en icke-kapitalistisk ekonomi, som förklarar varför Sovjetunionen kunde utmana den kapitalistiska världen vad gäller industrialisering och utveckling. Det stalinistiska förtrycket lyckades dock till slut … Continue reading ”Var Sovjetunionen kapitalistisk? del 3”

Kritik av Kajsa Ekis Ekmans definition av sexarbete

Jag har funderat länge på varför journalisten Kajsa Ekis Ekman riktat sina kanonader gentemot forskaren Susanne Dodillet, att vara meningsmotståndare är ju inte en självklarhet till att spendera den tid Ekman gjorde för att försöka få Dodillets forskning att förgäves fällas för ”oredlighet i forskning” (Dodillets avhandling ”Är sex arbete? Tysk och svensk prostitutionspolitik sedan 1970” för Göteborgs universitet testades av universitetet och friades från Ekmans anklagelser). När man läser Kajsa Ekis Ekmans uppmärksammade bok ”Varat och varan” (Leopard Förlag, år 2010), tillsammans med den nyligen utförda intervjun i SVT:s UR ”En bok, en författare” uppstår dock vissa förtydlingar om … Continue reading ”Kritik av Kajsa Ekis Ekmans definition av sexarbete”

Massans explosiva uppror – ett tecken på en global ordning i ständig kris

”Under rådande förhållanden tvingar kriget alla nationer, också dem som utger sig för att vara de mest demokratiska, att bli auktoritära och totalitära.” – John Dewey Citatet inleder Michael Hardts och Antonio Negris bok Multituden, andra delen i sin filosofiska trilogi över vår globala politiska ordning, och speglar de senaste händelserna i London där premiärministern i reaktion mot en underklass i uppror uppmanar till censur av de sociala fria medierna och större poliskontroll – som vilken diktator som helst. Vad är det då för global maktordning som finns nu? Och varför gör massan uppror? Varför ser vi en massa av … Continue reading ”Massans explosiva uppror – ett tecken på en global ordning i ständig kris”

Icke-hierarkiska företag – ett steg bortom kapitalismen?

Ett återkommande tema vid samtidsreflektioner är hur vi idag, i takt med arbetarrörelsens försvagning, återgår till ett pyramidformat företagsklimat med små- & mellan-chefer. Chefspositioner ploppar upp som svampar i en blöt-tung skog, både i det privata näringslivet och den offentliga sektorn. Och frågan man ställer sig är; varför? Då är det glädjande att läsa i Dagens Nyheter hur spelföretaget Valve ”klarat sig utan chef sedan starten för 16 år sedan”, och hur: ”företagets 300 anställda [bestämmer] vilka projekt det är värt att jobba med och rekryterar den personal som behövs. Vem som helst kan vara med och bestämma över vem … Continue reading ”Icke-hierarkiska företag – ett steg bortom kapitalismen?”

Bokrecension: Hat & bläck – En dialog om klasshat, litteratur och människans värde

Bokrecension: Hat & bläck – En dialog om klasshat,litteratur och människans värde (av Kristian Lundberg och Crister Enander på H:Ström Text & Kultur) Jag fick närma mig boken två gånger innan denna brev-bok fångade mig. Likt en av alla samtida hatfyllda individer, stigmatiserade och lämnade av samhället, kastade jag mig över denna bok för att få utlopp för mitt hat mot den allt mer cyniska och nivellerande samtiden. Men efter att ha läst en handfull av breven började jag känna en kvävande dimma och jag frågade mig själv vad författarna ville med sin bok. Det var precis den känslan som … Continue reading ”Bokrecension: Hat & bläck – En dialog om klasshat, litteratur och människans värde”

Kritik mot Dick Harrison och idealistisk historieskrivning

Konservativa tänkare brukar anklaga vänsterorienterade forskare för att relativisera sanningen, ofta får Frankfurtskolans teoretiker stå i skottgluggen för en; som jag menar orättvis, skuld för en postmodern senkapitalism. Men en teoretisk tradition som över huvud taget faller sig mer naturligt att anklaga för relativisering är den ideologiska historiesynen, i Sverige bland annat representerad av den ständiga skriftställaren inom populärhistoria Dick Harrison som gjort sig känd genom historiska biografier över personer som Robin Hood och Birger Jarl. Harrison har också forskat i medeltiden, slaveriets historia och specifikt om digerdöden. Men det verkar som just den kälkborgerligt orienterade – idealismen – ligger … Continue reading ”Kritik mot Dick Harrison och idealistisk historieskrivning”