Hur många har dött av det kapitalistiska Japan?

1877-2016 Totalt: 45 146 700 Tidigare sammanställning över kapitalistiska staters brott mot mänskligheten: Storbritannien (ca 40 milj. döda) USA (ca 29 milj. döda) Frankrike (ca 10 milj. döda) Spanien (ca 72 milj. döda) Belgien (ca 10 milj. döda) Tyskland (ca 57,6 milj. döda) Venezuela (ca 1,3 milj. döda) Indien (ca 102,7 milj. döda) Satsumaupproret 1877, ett uppror mellan samurajer och regeringen: ca 14 000 (Källa: Matthew White http://necrometrics.com/wars19c.htm [Hämtad: 2019-02-03 kl. 21:27] Rysk-japanska kriget 1904-1905, japanska militärer anfaller ryska flottan i en större imperialistisk kamp om Korea och Kina: ca 130 000 (Källa: Matthew White http://necrometrics.com/20c100k.htm#RJW [Hämtad: 2019-02-03 kl. 21:42] … Continue reading ”Hur många har dött av det kapitalistiska Japan?”

Hur många har dött av det kapitalistiska Indien?

1947-2009 Totalt: 102 734 012 Tidigare sammanställning över kapitalistiska staters brott mot mänskligheten: Storbritannien (ca 40 milj. döda) USA (ca 29 milj. döda) Frankrike (ca 10 milj. döda) Spanien (ca 72 milj. döda) Belgien (ca 10 milj. döda) Tyskland (ca 57,6 milj. döda) Venezuela (ca 1,3 milj. döda) Indien: Döda p.g.a. konflikter vid självständigheten från Storbritannien 1947, mängder av upplopp leder till hundratusentals döda över landet: ca 500 000 (Källa: Matthew White http://necrometrics.com/20c300k.htm [Hämtad 2019-01-27 kl. 20:07] Indiens ockupation av Hyderabad 1948, indisk militär invaderar provinsen för att få den att ingå i den Indiska Unionen varpå hundratals soldater dör … Continue reading ”Hur många har dött av det kapitalistiska Indien?”

Hur många har dött av det kapitalistiska Venezuela?

År 1810-idag Totalt: 1 355 037 Tidigare sammanställning över kapitalistiska staters brott mot mänskligheten: Storbritannien (ca 40 milj. döda) USA (ca 29 milj. döda) Frankrike (ca 10 milj. döda) Spanien (ca 72 milj. döda) Belgien (ca 10 milj. döda) Venezuela: Självständighetskriget 1810-1823, Venezuela förlorade en fjärdedel av sin befolkning under kriget: 250 000 (Källa: Matthew White http://necrometrics.com/wars19c.htm [hämtat: 2019-01-26 kl. 23:03]) Inre maktkonflikter och inbördeskrig 1830-1903, under denna 74-åriga maktkonflikt dör hundratusentals soldater och civila: 1 000 000 (Källa: Matthew White http://necrometrics.com/wars19c.htm [hämtat: 2019-01-26 kl. 22:29]) Federala kriget 1859-1863, tusentals dör till följd av kriget: 100 000 (Källa: Matthew White … Continue reading ”Hur många har dött av det kapitalistiska Venezuela?”

Hur många har dött av det kapitalistiska Tyskland?

1904-idag Totalt: 57 577 200 Den här sammanställningen av det kapitalistiska Tysklands brott mot mänskligheten är inte fulländad, exempelvis listas inte Tysklands involvering i Första Världskriget, och Tysklands involvering i NATO-krig efter Andra Världskriget. Det saknas även uppgifter kring för tidigt döda människor p.g.a. ekonomisk och social ojämlikhet vilket kommer att läggas till när jag hittar referenser för dem. Siffrorna över döda kopplade till Nazitysklands roll i Andra Världskriget kan anses lågt med tanke på att kriget totalt kostat upp emot 70 miljoner människors liv, men jag har valt att enbart välja ut de siffror som Nazityskland haft en direkt … Continue reading ”Hur många har dött av det kapitalistiska Tyskland?”

Hur många har dött av det kapitalistiska Belgien?

(Foto: en missionär pekar på en avhuggen arm till en kongoles. Avhuggna armar var ett vanligt övergrepp av den belgiska kolonialmakten)   Från 1830 till idag: Totalt: 10 110 024 döda Här har jag samlat en lista på massakrer, massmord, krig, strukturellt våld och politiskt skapade svälter av det moderna (kapitalistiska) Belgien. Listan kommer att kompletteras efterhand. Jag har tagit med vissa specifika brott som Belgien gjort sig skyldig i bland annat genom att slå ned uppror i kolonier. Kapitalismen fick sitt genombrott på 1600-talet, men hade sina förutsättningar i marknader, krig och kolonialism århundraden innan och imperialistiska krig och … Continue reading ”Hur många har dött av det kapitalistiska Belgien?”

Hur många har dött av det kapitalistiska Spanien?

(Målning av när spanska kolonister massmördar ursprungbefolkningen)   1500-talet till idag Totalt: 72 270 268   Här har jag samlat en lista på massakrer, massmord, krig, strukturellt våld och politiskt skapade svälter av det tidigmoderna och moderna (kapitalistiska) Spanien . Listan kommer att kompletteras efterhand. Jag har medvetet valt att ta med Spaniens medverkan i folkmordet på den amerikanska ursprungsbefolkningen på omkring totalt 100 miljoner döda eftersom Spanien fyllde en huvudroll i detta folkmord, men inte i offren för slavhandeln (Triangelhandeln) på omkring 4 miljoner döda då även andra västerländska kapitalistiska stater varit med i dessa brott mot mänskligheten. De … Continue reading ”Hur många har dött av det kapitalistiska Spanien?”

Hur många har dött av det kapitalistiska Frankrike?

Från år 1635 till idag Minst: 10 668 328 (Foto: Franska soldater dödar algeriska rebeller)   Här har jag samlat en lista på massakrer, massmord, krig, strukturellt våld och politiskt skapade svälter av det moderna (kapitalistiska) Frankrike. Listan kommer att kompletteras efterhand. Jag har medvetet valt bort Frankrikes medverkan i folkmordet på den amerikanska ursprungsbefolkningen på omkring 100 miljoner döda, samt offren för slavhandeln (Triangelhandeln) på omkring 4 miljoner döda då även andra västerländska kapitalistiska stater varit med i dessa brott mot mänskligheten. De kommer att inkluderas i en mer övergripande sammanfattning över kapitalistiska aktörers brott mot mänskligheten vid senare … Continue reading ”Hur många har dött av det kapitalistiska Frankrike?”

Högerextremt våld år 2017

Misshandel, mord och våld från högerextrema, misogyna, rasistiska, och anti-hbtq år 2017 49 människor mördade 84 människor misshandlade Januari 2017: Över 40 judiska center i USA mottar bombhot i en fortsatt ökad ström av rasistiska attacker efter Trump blev president. Källa: https://thinkprogress.org/mapping-hate-in-trumps-america-9b166b2c52c2/ Januari 1, 2017: 19-åriga Nathan Richardson möter den 67-åriga joggaren Wenqing Xu och misshandlar honom till döds i en oprovocerad attack. Efter mordet skrev Richardson till sina vänner att han ”fucked sum chink up. Bodied him. I think pure crime scene – his head´s gone”. Källa: https://www.theguardian.com/uk-news/2017/jun/12/man-jailed-for-minimum-of-19-years-for-brutal-killing-of-pensioner Källa: http://www.weareresonate.com/2017/06/i-fed-chk-teenager-strips-beats-chinese-pensioner-death/ Januari 5, 2017: Nynazister bombar ett flyktingcenter i Göteborg, … Continue reading ”Högerextremt våld år 2017”

Hur många har dött av det kapitalistiska USA?

Från 1775 till idag: Minst 29 897 760 (Foto: Skräckslagna barn som flyr ett område i Vietnam som USA bombat med napalm)   Här har jag samlat en lista på massakrer, massmord, krig, strukturellt våld och politiskt skapade svälter av USA. Listan kommer att kompletteras efterhand. Jag har medvetet valt bort USA:s medverkan i folkmordet på den amerikanska ursprungsbefolkningen på omkring 100 miljoner döda, samt offren för slavhandeln (Triangelhandeln) på omkring 4 miljoner döda då även andra västerländska kapitalistiska stater varit med i dessa brott mot mänskligheten. De kommer att inkluderas i en mer övergripande sammanfattning över kapitalistiska aktörers brott mot … Continue reading ”Hur många har dött av det kapitalistiska USA?”

Hur många människor har dött av det kapitalistiska Storbritannien?

Från 1600-talet till idag: 40 261 250 döda (Foto: Svältande indier under den brittiska kolonialtiden) Kapitalismen som ekonomiskt och politiskt hegemoniskt system brukar vanligtvis av historiker förklaras få sin födelse eller etablering på 1600-talet och 1700-talet, även om det finns historiska orsaker till kapitalismen så som marknader och handel längre tillbaka vilket egentligen gör det svårt att dra en specifik tidsgräns för kapitalismen som system. Nedan följer ett antal krig, massakrer, politiskt skapade massvälter och bristande välfärdsstrukturer som dödat människor genom Storbritanniens kapitalistiska historia. Siffrorna är försiktigt räknade, och jag har medvetet valt att inte räkna med Storbritanniens medverkan i … Continue reading ”Hur många människor har dött av det kapitalistiska Storbritannien?”