Svar på påstående: ”Problemet med att kvinnor har lägre löner är att kvinnor väljer yrken inom offentlig sektor där lönerna är lägre.”

Varför väljer kvinnor att jobba i offentlig sektor? Ett stort problem med patriarkala normer är att den skapar skilda intressen genom socialisering på befolkningsnivå i samhället. Detta skapar könssegregerade arbetsmarknader där kvinnor väljer offentlig sektor[…]

Fortsätt läsa …