Svar på påstående: ”Det är inte orättvist eller fel med könssegregerad arbetsmarknad. Män och kvinnor är olika biologiskt, och därför väljer de olika yrken.”

Vi beter oss olika som grupp. Orsaken till det finns hos många olika saker. Visst finns det rent fysiologiskt biologiska skillnader mellan individer, men beteenden mellan könen kan inte förklaras statiskt eller bortom historiska sammanhang.

Grupperna män och kvinnor har betett sig olika genom historien beroende på tid och omgivning.

Enligt evolutionärbiologisk forskning kring genernas påverkan på mänskligt beteende så visas en komplex bild av människan. Vi blir påverkade av till viss del vår familjemiljö men till större del av den samhälleliga sociala miljön.

Se exempelvis Poldermans metaanalys kring tvillingstudier. Det är en metaanalys som sammanfattar årtionden av tvillingstudier kring geners påverkan på mänskliga egenskaper. Antifeminister, som läst den slarvigt, blandar ihop fysiska egenskaper så som ögonfärg, kroppslängd, hårfärg, ärftliga sjukdomar och funktionsvariationer med mänskligt beteende. Det är inte samma sak.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *