Svar på påstående: ”Om mäns destruktiva beteende är orsakad av patriarkala normer och inte av biologiska gener, varför beter sig män destruktivt på olika kontinenter genom historien?”

Det finns studier om afrikanska samhällen där matrilinjära samhällen gått över till patriarkat i samband med egendom av boskap – där samhällets ekonomi gått över till fokus på boskapsägande skapas ett patriarkalt maktförhållande. Det kan[…]

Fortsätt läsa …