Om den falska ”jämställdhets-paradoxen”

Argumentet: ”Ju mer jämställda samhällena är desto mer ökar skillnaderna mellan könen

Ursprung: Kommer från en psykologisk rapport som tolkas av antifeminister i debatt mot jämställdhet.

Det är sant att det finns en rapport publicerad i Psychological Science som verkar visa att ju mer jämställt samhällen är så ökar skillnaden mellan kvinnor och män (rapporten av Stoet och Geary den 14/2 2018 med titeln ”The Gender-Equality Paradox in Science, Technology, Engineering, and Mathematics Education [min anmärkning: STEM]”1) .

Mansrättsaktivister och antifeminister använder denna rapport som ett bevis på att det inte är någon idé att försöka få kvinnor att välja STEM-utbildningar, eftersom de menar att det visar att kvinnor (av biologiska skäl) inte är intresserade av STEM-yrken. I förlängningen används rapporten som ett bevis att jämställdhet mellan könen är omöjligt p.g.a. biologiska orsaker.

I SVT:s Skavlan argumenterade en av samtidens mest kända anti-feminister, Jordan B Peterson, mellan två positioner:

  • Å ena sidan kan rapporten användas som ett argument mot feminism (eftersom feminism påstås få en motsatt effekt på jämställdhet)
  • Å andra sidan som ett argument för feminism p.g.a. biologiska skillnader mellan män och kvinnor (eftersom feminismen påstås bekräfta de biologiska skillnaderna som hävdas och därav i förlängningen underminerar den feministiska strävan efter jämställdhet).

Men fungerar rapporten som ett argument mot jämställda samhällen? Och, fungerar rapporten som ett biologiskt argument mot jämställdhet mellan könen?

Nu har en interdiciplinär forskargrupp GenderSci Lab testat rapporten av Stoet och Geary genom att göra om analysen för att försöka hitta samma resultat. Det visar sig att forskargruppen kom fram till helt andra resultat, med helt andra siffror än Stoet och Geary. Länder som Polen, med en siffra på 43,63 % kvinnor av STEM-examinerade, hade i Stoet och Geary-rapporten förvandlats till en mycket mindre siffra på 26,9 %.

Forskargruppen avslöjade därmed att Stoet och Geary inte alls letat efter ”women´s share of STEM degrees” som de hävdade. Istället hade de, utan att vara öppna med det, använt en egen metod för att mäta representationen av kvinnor i STEM, nämligen i vilken högre grad män tar emot examen. Forskargruppen fick sedan en egen peer-reviewad rapport publicerad i Psychological Science där man visar på allvarliga empiriska och konceptuella fel med jämställdhets-paradox-hypotesen. De visade hur det inte blev bekräftat om man ändrade mätmetoden för jämställdhet mellan könen och prestationer i STEM.

Stoet och Geary ändrade sedan sin rapport efter kritiken och hävdar nu istället att de mäter ”benägenhet” att skaffa sig högre examen i STEM istället för antalet faktiska kvinnor i STEM. Det finns vidare problem med denna metod och hur Stoet och Geary tolkar den, bland annat att problemet med att hävda att kvinnors beteende visar kvinnors preferenser. Människors preferenser och beteenden går inte automatiskt hand i hand. Även om det hade varit ett direkt samband mellan preferenser och beteenden, så finns det inget inneboende i det sambandet som visar att det skulle vara orsakat av biologiska egenskaper hos kvinnor som Stoet och Geary vill tolka det. Stoet och Geary´s rapport visar i själva verket ingenting om att kvinnors preferenser skulle vara inneboende eller biologiska hos kvinnorna själva. Det är något Stoet och Geary själva magiskt drar upp ur sin hatt. Så varför gör de det?

Geary är sedan årtionden tillbaka stark förfäktare av biologistiska förklaringar, där han tillsammans med andra biologister försökt förklara hur kvinnor är biologiskt mindre kapabla inom STEM-områden. Sedan dess har kvinnor blivit fler än män i många vetenskapliga fält och visat bättre resultat på STEM-tester än män. Det har därför blivit svårare för biologisterna att använda samma gamla argument att kvinnor inte är biologiskt kunniga inom STEM-området, varpå Geary nu försökt skapa ett annat argument att kvinnor är biologiskt mindre intresserade av STEM-området. Det är dock ett tanke-hopp som alltså inte har någon bäring i Geary´s rapport.

Vidare läsning:

Slate https://slate.com/technology/2020/02/women-stem-innate-disinterest-debunked.html

The Atlantic https://www.theatlantic.com/science/archive/2018/02/the-more-gender-equality-the-fewer-women-in-stem/553592/

1http://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/0956797617741719?journalCode=pssa

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *