Svar på påstående: ”Om mäns destruktiva beteende är orsakad av patriarkala normer och inte av biologiska gener, varför beter sig män destruktivt på olika kontinenter genom historien?”

Det finns studier om afrikanska samhällen där matrilinjära samhällen gått över till patriarkat i samband med egendom av boskap – där samhällets ekonomi gått över till fokus på boskapsägande skapas ett patriarkalt maktförhållande. Det kan förklara hur patriarkala samhällen växer fram utifrån samhälleliga matrilinjära förhållanden oavsett vart på jorden samhället befinner sig. Dessa könshierarkier från matriarkat till patriarkat uppstod i samband med den neolitiska revolutionen, alltså när vi blev mer bofasta med möjlighet till överskott av spannmål och boskap (läs exempelvis arkeologen Gordon Childe).

Detta visar att patriarkala maktförhållanden är kopplade till sin sociala och materiella miljö, och idag är patriarkala maktförhållanden kopplade till det kapitalistiska produktionsförhållandet där kvinnors (o)betalda (hem)arbete och roll inom familjen gynnar produktionskrafterna.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *