Svar på påstående: ”Problemet med att kvinnor har lägre löner är att kvinnor väljer yrken inom offentlig sektor där lönerna är lägre.”

Varför väljer kvinnor att jobba i offentlig sektor? Ett stort problem med patriarkala normer är att den skapar skilda intressen genom socialisering på befolkningsnivå i samhället. Detta skapar könssegregerade arbetsmarknader där kvinnor väljer offentlig sektor och män privat sektor.

Vad som är ”kvinnligt” och ”manligt” är inte något naturligt och icke-historiskt. Det har ändrats genom historien, speciellt inom arbetsmarknaden där vi sett typiskt ”manliga yrken” förändrats till ”kvinnoyrken” och därmed fått sin status sänkt och lönerna sänkt. De diskriminerade lönerna följer alltså kvinnorna oavsett yrke.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *