Hur många har dött av det kapitalistiska Japan?

1877-2016 Totalt: 45 146 700 Tidigare sammanställning över kapitalistiska staters brott mot mänskligheten: Storbritannien (ca 40 milj. döda) USA (ca 29 milj. döda) Frankrike (ca 10 milj. döda) Spanien (ca 72 milj. döda) Belgien (ca 10 milj. döda) Tyskland (ca 57,6 milj. döda) Venezuela (ca 1,3 milj. döda) Indien (ca 102,7 milj. döda) Satsumaupproret 1877, ett uppror mellan samurajer och regeringen: ca 14 000 (Källa: Matthew White http://necrometrics.com/wars19c.htm [Hämtad: 2019-02-03 kl. 21:27] Rysk-japanska kriget 1904-1905, japanska militärer anfaller ryska flottan i en större imperialistisk kamp om Korea och Kina: ca 130 000 (Källa: Matthew White http://necrometrics.com/20c100k.htm#RJW [Hämtad: 2019-02-03 kl. 21:42] … Continue reading ”Hur många har dött av det kapitalistiska Japan?”

Hur många har dött av det kapitalistiska Indien?

1947-2009 Totalt: 102 734 012 Tidigare sammanställning över kapitalistiska staters brott mot mänskligheten: Storbritannien (ca 40 milj. döda) USA (ca 29 milj. döda) Frankrike (ca 10 milj. döda) Spanien (ca 72 milj. döda) Belgien (ca 10 milj. döda) Tyskland (ca 57,6 milj. döda) Venezuela (ca 1,3 milj. döda) Indien: Döda p.g.a. konflikter vid självständigheten från Storbritannien 1947, mängder av upplopp leder till hundratusentals döda över landet: ca 500 000 (Källa: Matthew White http://necrometrics.com/20c300k.htm [Hämtad 2019-01-27 kl. 20:07] Indiens ockupation av Hyderabad 1948, indisk militär invaderar provinsen för att få den att ingå i den Indiska Unionen varpå hundratals soldater dör … Continue reading ”Hur många har dött av det kapitalistiska Indien?”

Hur många har dött av det kapitalistiska Venezuela?

År 1810-idag Totalt: 1 355 037 Tidigare sammanställning över kapitalistiska staters brott mot mänskligheten: Storbritannien (ca 40 milj. döda) USA (ca 29 milj. döda) Frankrike (ca 10 milj. döda) Spanien (ca 72 milj. döda) Belgien (ca 10 milj. döda) Venezuela: Självständighetskriget 1810-1823, Venezuela förlorade en fjärdedel av sin befolkning under kriget: 250 000 (Källa: Matthew White http://necrometrics.com/wars19c.htm [hämtat: 2019-01-26 kl. 23:03]) Inre maktkonflikter och inbördeskrig 1830-1903, under denna 74-åriga maktkonflikt dör hundratusentals soldater och civila: 1 000 000 (Källa: Matthew White http://necrometrics.com/wars19c.htm [hämtat: 2019-01-26 kl. 22:29]) Federala kriget 1859-1863, tusentals dör till följd av kriget: 100 000 (Källa: Matthew White … Continue reading ”Hur många har dött av det kapitalistiska Venezuela?”