Vad är kunskap? del 1 (Bernt Gustavsson)

Bernt Gustavsson nämner att vi för det mesta sammankopplar begreppet teori med tänkande och begreppet praktik med handlande, där teorin appliceras som ett område för huvudet och praktiserandet som ett område i händerna eller i kroppen .Denna klassiska uppdelning har fått liknande uppdelningar i andra områden än just skolan/utbildningen, som exempelvis har arbetet blivit uppdelat i manuellt och intellektuellt arbete, som fått konsekvenser får vårt klassamhälle byggt på skillnader i produktionsförhållanden och därigenom anser många att uppdelningen i praktisk och teoretisk kunskap fått olika värderingar där det praktiska värderas lågt jämfört med det teoretiska . Gustavsson förklarar att det under … Continue reading ”Vad är kunskap? del 1 (Bernt Gustavsson)”