Hur många har dött av det kapitalistiska Japan?

1877-2016
Totalt: 45 146 700

Tidigare sammanställning över kapitalistiska staters brott mot mänskligheten:

Storbritannien (ca 40 milj. döda)

USA (ca 29 milj. döda)

Frankrike (ca 10 milj. döda)

Spanien (ca 72 milj. döda)

Belgien (ca 10 milj. döda)

Tyskland (ca 57,6 milj. döda)

Venezuela (ca 1,3 milj. döda)

Indien (ca 102,7 milj. döda)


Satsumaupproret 1877, ett uppror mellan samurajer och regeringen: ca 14 000 (Källa: Matthew White http://necrometrics.com/wars19c.htm [Hämtad: 2019-02-03 kl. 21:27]


Rysk-japanska kriget 1904-1905, japanska militärer anfaller ryska flottan i en större imperialistisk kamp om Korea och Kina: ca 130 000 (Källa: Matthew White http://necrometrics.com/20c100k.htm#RJW [Hämtad: 2019-02-03 kl. 21:42]


Folkmordet på kineser 1937-1945, japanska soldater ockuperar Kina och utför massmord på kineser: 10-13 000 000 (Källa: Chomsky, Noam ”Man kan inte mörda historien”, 1995, sidan 679)


Massakrer på filippiner, malayser, vietnameser, kambodianer, indonesier and burmeser 1937-1945, miljoner dödas av japanska styrkor varav de flesta av dem var etniska kineser: 30 000 000 (Källa: London Review of Books, Chalmers Johnson, ”The Looting of Asia”, https://www.lrb.co.uk/v25/n22/chalmers-johnson/the-looting-of-asia [Hämtad: 2019-01-27 kl. 19:52]


Svälten i Vietnam 1944-1945, miljoner vietnameser dör av svält under japansk ockupation: 2 000 000 (Källa: Gunn Geoffrey, The Great Vietnamese Famine of 1944-45 Revisited, Online Encyclopedia of Mass Violence, [Hämtad: 2019-02-05 kl. 19:49], published on: 12 May, 2011, accessed 05/02/2019, https://www.sciencespo.fr/mass-violence-war-massacre-resistance/en/document/great-vietnamese-famine-1944-45-revisited, ISSN 1961-9898 )


Döda av svält i Japan 2002-2012, ojämlikheten mellan fattiga och rika är extrema i Japan och det rapporteras att hundratals fattiga svalt till döds under en tioårsperiod: 700 (Källa: https://asiancorrespondent.com/2012/02/starving-to-death-in-wealthy-japan/ [Hämtad: 2019-02-05 kl. 22:03]


Döda av stress på jobbet 2016, tusentals arbetare dör varje år p.g.a. stress i Japan: 2 000 (Källa: https://www.theguardian.com/world/2017/oct/05/japanese-woman-dies-overwork-159-hours-overtime [Hämtad: 2019-02-05 kl. 22:13]

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *