Vad är stalinism? del 3 (var stalinismen nödvändig?)

Tidigare: Vad är stalinism? del 1 Vad är stalinism? del 2 Man skall inte förväxla det stalinistiska fenomenet med Josef Stalin som person, och därmed förvillas att tro att fenomenet dog med honom. Stalinismen fortsatte att härja i Sovjetunionen tills det imploderade av sig själv långt efter Stalins död. Då hade den definitivt lyckats kväva det mesta av de revolutionära krafterna i unionen som tände gnistan hos folket. I ljuset av ny historisk kunskap om Sovjetunionen har västerländska historiker (ex. Conquest) allt mer fått revidera mycket av sina överdrifter vad gäller omfattningen och användningen av Gulag, av underdrifter av industrialiseringen … Continue reading ”Vad är stalinism? del 3 (var stalinismen nödvändig?)”

Vad är stalinism? del 1

Detta är första inlägget i kommande serie inlägg i temat stalinism. I detta inlägg försöker jag kortfattat eller sammanfattande redogöra för själva begreppets innebörd. Vad är stalinism? del 2 Vad är stalinism? del 3 Jämförelse av nazism och stalinism Stalinismen var ansvarig till svälten i Ukraina Stalinismen är ett socialt fenomen, med det menas att det inte kan förklaras genom en person. Tyvärr sätts stalinismen ibland lika med Josef Stalin och den så kallade personkulten kring honom som person vilket Chrusjtjovs tal på SUKP: s (Sovjetunionens Kommunistiska Parti) 20:e kongress kan vara ett exempel på. Därför finns det i forskningen … Continue reading ”Vad är stalinism? del 1”