Är alla människor religiösa? – En studie av Mircea Eliades ”The Sacred and the Profane”

Religionshistorikern Mircea Eliade är en av religionsvetenskapens giganter och har därmed haft en central roll en bra tid i den akademiska kontexten kring utbildningen och forskningen i religionshistoria. Således var det inte märkligt att även jag fick Eliades mest meriterade bok ”The Sacred and the Profane” bland kurslitteraturen i C-kursen i Religionshistoria. Dock är inte Eliade fri från kritik, trots att jag som student inte fick veta detta, vilket i sig är ganska märkligt eftersom studie på akademisk nivå borde hålla kritisk analys högt. Men mer om kritiken mot Eliade vid ett annat tillfälle. Nu tänker jag framställa en analys … Continue reading ”Är alla människor religiösa? – En studie av Mircea Eliades ”The Sacred and the Profane””