Hur många har dött av kapitalistiska regimers kolonialisering av Amerika?

Totalt: 175 miljoner döda

Det är svårt att beräkna med absolut säkerhet kring hur många av ursprungsbefolkningen i Amerika som dött av den europeiska kolonialiseringen. Dels beror det på att det är svårt att med absolut säkerhet veta hur många som levde i Amerika innan européerna anlände till Amerika, och dels svårt att veta med absolut säkerhet hur många som föddes under kolonialismens århundranden från cirka 1500-talet till 1900-talet. Däremot har försök gjorts med uppskattningar. Jag har exempelvis valt att ta med de spanska koloniernas offer i inlägget om Spaniens offer genom historien, där Norman Naimark räknar med att omkring 70 miljoner dött.

Förintelsen av ursprungsbefolkningen i Amerika 1492 – 1900. Dels så räknas att 70 miljoner dog beräknat utifrån den ursprungliga befolkningens storlek när européerna anlände till Amerika, och dels räknas att ungefär 2,5 multiplicerat på den storleken (70 X 2,5 = 175) dog under följande århundraden. Totalt: 175 miljoner döda [Källa: Smith, David Michael, ”Counting the Dead: Estimating the Loss of Life in the Indigenous Holocaust, 1492-Present”, University of Houston-Downtown].

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *