Pandemi: Spridandet av AIDS/HIV 1920 – idag

Totalt: 35 000 000 döda

Spridandet av AIDS/HIV 1920-idag, den belgiska kolonialmakten ansvarade för spridandet av AIDS/HIV i södra Kongo genom att den rasistiska koloniala statsmakten som i sitt vårdsystem använde osteriliserade sprutor.

Den belgiska kolonialmakten etablerade också ett systematiskt undermåligt skolsystem, vilket gjorde att Kongo behövde använda temporär migration från Haiti efter självständigheten 1960 för administrations-arbete. Detta orsakade att AIDS/HIV spreds i Kongo till Haiti, och vidare till USA och resten av världen.

Spridandet av sjukdomen var inte medvetet av de belgiska kolonisatörerna, men var en konsekvens av den belgiska koloniala och tillika rasistiska statsmakten: 35 000 000 döda tills idag.

(Källa: WHO, : https://www.who.int/gho/hiv/en/ [tillgänglig 2019-06-14], DeWereldMorgen.be 11 mars 2019, Het Laatste Nieuws, 7 mars 2019 sidan 10 [tillgänglig i svensk översättning 2019-06-14: https://marxistarkiv.se/europa/belgien/kolonialismens_spar-belgien.pdf ]

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *