Pandemin Spanska sjukan 1918-1920

Totalt: ca 50 miljoner

Under Första världskriget sprids en influensaliknande sjukdom bland soldaterna i Frankrike. Sjukdomen blev känd som ”Spanska sjukan” men kom inte från Spanien, utan förmodligen fick det namnet p.g.a. Spanien var först med att rapportera om sjukdomen eftersom landet inte hade någon censur i massmedia för att landet var neutralt i kriget. Forskare har två olika teorier om sjukdomen kom från Kansas i USA med soldater över Atlanten, eller om sjukdomen skapades mellan brittiska soldater stationerade i Frankrike. I Frankrike levde soldaterna i misär under världskriget, där militärläger var fyllda av skadade, sjuka och döda soldater. Oavsett om sjukdomen fördes över Atlanten eller om den skapades i Frankrike så utvecklades den och spreds bland soldaterna. Första världskriget var en grundläggande orsak till pandemin, många forskare menar att kriget var en betydande faktor för spridandet av sjukdomen, och vissa menar att sjukdomen till och med påverkade hur kriget utvecklades till Trippelententens fördel. Till en början var det cirka 100 sjuka soldater som dog av sjukdomen i militärlägret vid Etaples i Frankrike 1917, sedan spred sig sjukdomen snabbt och till slut ledde det till att 50 miljoner människor dog i flera länder.

[Källa: Valentine V,  2006-02-20. ”Origins of the 1918 Pandemic: The Case for France”National Public RadioArchived från originalet 30 April 2009. Läst 26 Augusti 2022. The ’Spanish’ Influenza pandemic and its relation to World War I (http://ww1centenary.oucs.ox.ac.uk/?p=2190) by Kenneth Kahn (http://ww1centenary.oucs.ox.ac.uk/author/kkahn/) licensed as Creative Commons Attribution-Non-Commercial-Share Alike 2.0 UK: England & Wales (http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.0/uk/

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *