Mediernas biomakt

Även i moderna tider som år 2017, bör vi betrakta både medier och forskningen med ett kritiskt öga, och specifikt bör vi använda oss av genusperspektiv även vad gäller den klassiska naturvetenskapliga forskningen. Jag ska nedan ge er ett exempel på de fatala konsekvenser tolkningen av forskningen kan få om vi inte också ser till den kulturella och sociala aspekten. Idag (2017-01-29) publicerades följande artikel på Facebook av 24Uppsala.se; http://24uppsala.se/2017/01/29/studie-unga-kvinnor-ar-bast-pa-att-multitaska/ Artikeln drar mycket förenklade och samtidigt långt dragna slutsatser av denna forskning; http://rsos.royalsocietypublishing.org/content/4/1/160993#sec-3 Forskningsartikeln kan summeras följande: Studien handlar om att studera hur friska personer mellan 18 år och 80 … Continue reading ”Mediernas biomakt”