Mediernas biomakt

Även i moderna tider som år 2017, bör vi betrakta både medier och forskningen med ett kritiskt öga, och specifikt bör vi använda oss av genusperspektiv även vad gäller den klassiska naturvetenskapliga forskningen. Jag ska nedan ge er ett exempel på de fatala konsekvenser tolkningen av forskningen kan få om vi inte också ser till den kulturella och sociala aspekten.

Idag (2017-01-29) publicerades följande artikel på Facebook av 24Uppsala.se;

http://24uppsala.se/2017/01/29/studie-unga-kvinnor-ar-bast-pa-att-multitaska/

Artikeln drar mycket förenklade och samtidigt långt dragna slutsatser av denna forskning;

http://rsos.royalsocietypublishing.org/content/4/1/160993#sec-3

Forskningsartikeln kan summeras följande:

Studien handlar om att studera hur friska personer mellan 18 år och 80 år (kvinnor som män) rör sina armar vid promenad på löpband, för att kunna studera hjärnans funktion när det gäller att både gå och utföra det så kallade ”Stroopeffekten” som går ut på att personen i fråga ska läsa upp ett ord vars innebörd betecknar en färg, men ordet i sig är skrivet i en annan färg. Därav uppstår en konflikt i hjärnans tolkning av ordet. Detta användes således för att visa på reaktionstiden för en viss uppgift. Forskarna menar att den mänskliga armens rörelse kan uppfattas som en autonom rörelse, men att i realiteten så är det de högre centran i hjärnan såsom hjärnbalken som är involverad i kontrollen av vår rörelseförmåga. Forskningen har tidigare visat att när vi går – ju längre tid som förflyter – desto svagare blir den högra armen, men just denna forskningen visade att unga kvinnor (under 60 år) uppvisade en resistens mot denna effekt.

Men denna artikel drar långtgående slutsatser som går utanför forskningens syfte och resultat. Att utifrån armrörelser, dra slutsatser att kvinnor och män har skillnader i att kunna ”multitaska” är minst sagt överdrivna tolkningar. Dessutom bör journalistik kunna folkbilda och sätta forskningen i sitt sammanhang, så att resultaten inte missförstås, som att: kvinnor och män har dessa olikheter dominerat från födseln. Och forskningen berättar ju aldrig om denna skillnad beror på genetisk eller miljömässiga faktorer eftersom hjärnan är plastisk.När journalister vrider och vänder på forskningen – kan detta få konsekvensen av att upprätthålla myten om att kvinnor ska prestera mer än män i alla nivåer.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *