Har fler vita än svarta dödats av polisskjutningar i USA?


Det är sant att fler vita personer än svarta personer fallit offer för dödsskjutningar från poliser i USA. Men att påstå att det exempelvis inte finns rasistisk struktur inom polisväsendet är ett felaktigt sätt att använda 
statistiken.

För att hitta statistiska mönster i en struktur så måste vi i en jämförelse inkludera en analys över befolkningsstrukturen. Det finns 160 miljoner mer vita personer än svarta personer i USA, och vita personer utgör cirka 62 % av USA:s totala befolkningsmängd. Av alla dödsskjutningar som polisen utför är cirka 49 % vita personer. Svarta personer utgör cirka 13 % av USA:s totala befolkningsmängd, samtidigt som svarta personer vilka dödats av polisskjutningar utgör 24 %. Om vi ska använda jämförande statisk måste vi, som vetenskapsmän ofta påpekar, beakta dessa siffror.

Washington Post har beräknat att med dessa statistiska siffror bildas ett mönster hos dödsskjutningar där svarta personer har 2.5 ggr större risk att bli dödad av polisskjutning än vita personer. Av alla de obeväpnade personer som USA:s polis skjutit till döds ligger de faktiska siffrorna ungefär hälften vita personer och hälften svarta personer, men beaktar vi att vita personer är fem ggr fler än svarta personer. Dessutom av alla svarta personer som dödats av polisskjutning sedan januari 2015 så var 13 % obeväpnade, medan av de vita personerna som dödats bara var 6 % obeväpnade.

Sammanfattning:

– Svarta personer riskerar att dödas av polisskjutning 2.5 gånger mer än vita personer.

– Svarta obeväpnade personer riskerar att dödas av polisskjutning 5 gånger mer än vita obeväpnade personer.

– När en svart person dödas av polisskjutning så är det större risk att personen var obeväpnad i jämförelse med en vit person.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *