Konservatismen – oförnuftets ideologi

På sent 1700-tal utvecklades en sammanhängande konservativ ideologi för att bemöta den stora franska borgerliga revolutionen. Konservatismen är alltså först och främst en kontrarevolutionär smältkittel vars ingredienser utgjordes främst av namn som Burke, Bonald och de Maistre. Tillsammans riktade de sina kanonader mot uppfattningen om framåtskridandet och kritiserade förnuftet. Detta i strid mot upplysningstänkare som Diderot, Voltaire och Rousseu. Konservatismens ideologi kristalliserades i sitt hyllande av tradition och irrationalism, medan upplysningsfilosofin enligt Kant var en emancipation byggt på förnuftets rätt mot den härskande makten. Konservatismen var alltså från början en oförnuftets ideologi som hade starka kopplingar till den gamla auktoriteten … Continue reading ”Konservatismen – oförnuftets ideologi”

Logiska felslut – kritik mot objektivism

Zooekologen Erik Svensson på bloggen Biology & Politics var med på SR:s Filosofiska rummet där han tillsammans med filosofen Per Bauhn, och sociologen Eva Kärfve debatterade ämnet ”ideologiska felslut”. Erik Svenssons tes ligger i att ideologiska felslut kan delas in i två huvudläger beroende på om felslutet ligger hos vänster (stalinism) eller hos höger (nazism eller nyliberalism). Josef Stalin skall ha resonerat ur ett ideologiskt felslut, och Hitler ur ett naturalistiskt felslut. Exempel för det ideologiska felslutet: Stalin försökte införa genetiska egenskaper genom förärvade egenskaper: En smed som arbetat fram stor muskelmassa skulle få barn med stor muskelmassa. Exempel för det naturalistiska … Continue reading ”Logiska felslut – kritik mot objektivism”