Om surrogatmödraskap

Genom Jesper Nilsson nåddes jag av Kajsa Ekis-Ekmans debattartikel om surrogatmödraskapet på SVT-Debatt. Ekis-Ekman var då aktuell med en debattbok om just en kritik mot surrogatmödraskapet och prostitutionen. Argumentation har fått kritik tidigare från Aftonbladets kulturskribent Ulrika Stahre, som menar att ”eftersom Ekis Ekman främst är ideolog bortser hon från sådant som stör hennes idéer”, vilket även min kritik gått ut på. Ekis-Ekman har svårt att upprätthålla en konsekvens i argumentationen, vilket syns mest när hon försöker applicera en marxistisk analys för att underbygga sin kritik, som bäst blir motsägelsefull. Argumentationen går ut på en samling påståenden och moraliska värderingar som … Continue reading ”Om surrogatmödraskap”

Torbjörn Tännsjö om könsidentitet och queerteori

Liberalismens dikotomiska världsbild är tyvärr allt för utbredd i samhällsdebatten idag. Verklighetens kontext atomiseras i sina beståndsdelar och kateogoriseras därav. Just Tännsjö är en av våra mest intressanta filosofer p.g.a. hans radikala konsekvensetik. Han är alltså inte liberal, utan ser maximering av lycka som ledstjärna, istället för en egoistisk sådan. Tidigare har man bland annat kunnat lyssna på hans briljanta sågning i SR:s ”Filosofiska rummet” av den liberala allmänhumanistiska och den konservativa förvanskningen av begreppet solidaritet. Men tyvärr har Tännsjö skrivit en kritisk debattartikel riktad mot ”queerteorin”, som han beskriver som följande: ”Queerteorin ser valet av kön som inte bara … Continue reading ”Torbjörn Tännsjö om könsidentitet och queerteori”