Torbjörn Tännsjö om könsidentitet och queerteori

Liberalismens dikotomiska världsbild är tyvärr allt för utbredd i samhällsdebatten idag. Verklighetens kontext atomiseras i sina beståndsdelar och kateogoriseras därav. Just Tännsjö är en av våra mest intressanta filosofer p.g.a. hans radikala konsekvensetik. Han är alltså inte liberal, utan ser maximering av lycka som ledstjärna, istället för en egoistisk sådan. Tidigare har man bland annat kunnat lyssna på hans briljanta sågning i SR:s ”Filosofiska rummet” av den liberala allmänhumanistiska och den konservativa förvanskningen av begreppet solidaritet. Men tyvärr har Tännsjö skrivit en kritisk debattartikel riktad mot ”queerteorin”, som han beskriver som följande: ”Queerteorin ser valet av kön som inte bara … Continue reading ”Torbjörn Tännsjö om könsidentitet och queerteori”