August Strindberg – Fadren

Fadren är ett psykologiskt drama som kretsar kring en, medvetet eller omedvetet, konspirerande hustru gentemot sin man (Ryttmästarn). Dock är inte denna handling självklar på ett banalt sätt utan subtilt inlindad efter dramats gång, vilket tyder på Strindbergs skicklighet som realistisk berättare. Berättelsen livnär sig på idén att mannen aldrig, av princip, kan veta om ens barn är ens eget. Ett öde som Ryttmästarn delar med en annan av dramat karaktärer – Nöjd. Kvinnan kan vara helt säker om barnet är hennes, vilket hustrun i denna berättelse utnyttjar för att driva sin man till slaganfall. Dramat är kort men slagkraftigt … Continue reading ”August Strindberg – Fadren”

Vem var August Strindberg?

Något som undgått mig genom åratal av litteraturlektioner och svensklektioner både i högstadiet och gymnasiet är Strindbergs förhållande till religionen. Mycket av detta tror jag beror på den stora roll som Strindberg har haft i vårt land som radikal och progressiv författare. En roll som spred sig genom hela skandinavien och kom att höja sig från författare till även en symbol, en lysande stjärna vars funktion inspirerade radikala krafter – men kanske främst kritiken. För låt oss inte glömma Strindbergs oerhörda roll som en av många orsaker som tände gnistan till den litterära revolutionen, för kritiken av den konservativa tanken … Continue reading ”Vem var August Strindberg?”

August Strindberg – Röda Rummet

Röda Rummet en märklig bok, men inte på ett negativt ”skomakarrealistiskt” sätt, så som ”90-talisterna” anklagade boken för. Boken är märklig om man jämför den med Strindbergs andra böcker, ty Röda Rummet har ingen enhetlig linje, utan många beroende på kapitel och växlar mellan berättarroman och brevroman. Huvudkaraktären Arvid Falk är också central i boken på olika sätt; ibland berättas händelsen ur Arvids synvinkel, ibland figurerar han ur andras. De många linjerna, de olika synvinklarna och det sökande sättet att skriva gör att den kan tyckas svårare att läsa än andra skriftställningar av författaren. Men man skall som läsare inte … Continue reading ”August Strindberg – Röda Rummet”