Svar på påstående: ”Om mäns destruktiva beteende är orsakad av patriarkala normer och inte av biologiska gener, varför beter sig män destruktivt på olika kontinenter genom historien?”

Det finns studier om afrikanska samhällen där matrilinjära samhällen gått över till patriarkat i samband med egendom av boskap – där samhällets ekonomi gått över till fokus på boskapsägande skapas ett patriarkalt maktförhållande. Det kan[…]

Fortsätt läsa …

Svar på påstående: ”Det är inte orättvist eller fel med könssegregerad arbetsmarknad. Män och kvinnor är olika biologiskt, och därför väljer de olika yrken.”

Vi beter oss olika som grupp. Orsaken till det finns hos många olika saker. Visst finns det rent fysiologiskt biologiska skillnader mellan individer, men beteenden mellan könen kan inte förklaras statiskt eller bortom historiska sammanhang.[…]

Fortsätt läsa …