Den ohållbara kapitalismen

Kajsa Ekis Ekman lyckas på ett förtjänstfullt sätt i ett avsnitt i SVT:s Idévärlden driva tesen om att kapitalismen som ett globalt ekonomiskt system är ohållbart, inte bara på grund av en stundande klimatkatastrof utan också på en allt större ojämlikhet. Kritiken bottnar i att kapitalismen bygger på en allt större tillväxt och produktion på en global skala, som saknar möjligheten att stoppa orsakerna till den stundande klimatkatastrofen – framförallt den fossila bränsleindustrin. Vad gäller den stundande klimatkatastrofen är det ironiskt hur de på den politiska högerkanten, som förnekar människans påverkan på klimatförändringarna drivs av en förståelse av att den … Continue reading ”Den ohållbara kapitalismen”

Logiska felslut – kritik mot objektivism

Zooekologen Erik Svensson på bloggen Biology & Politics var med på SR:s Filosofiska rummet där han tillsammans med filosofen Per Bauhn, och sociologen Eva Kärfve debatterade ämnet ”ideologiska felslut”. Erik Svenssons tes ligger i att ideologiska felslut kan delas in i två huvudläger beroende på om felslutet ligger hos vänster (stalinism) eller hos höger (nazism eller nyliberalism). Josef Stalin skall ha resonerat ur ett ideologiskt felslut, och Hitler ur ett naturalistiskt felslut. Exempel för det ideologiska felslutet: Stalin försökte införa genetiska egenskaper genom förärvade egenskaper: En smed som arbetat fram stor muskelmassa skulle få barn med stor muskelmassa. Exempel för det naturalistiska … Continue reading ”Logiska felslut – kritik mot objektivism”

Vad är stalinism? del 3 (var stalinismen nödvändig?)

Tidigare: Vad är stalinism? del 1 Vad är stalinism? del 2 Man skall inte förväxla det stalinistiska fenomenet med Josef Stalin som person, och därmed förvillas att tro att fenomenet dog med honom. Stalinismen fortsatte att härja i Sovjetunionen tills det imploderade av sig själv långt efter Stalins död. Då hade den definitivt lyckats kväva det mesta av de revolutionära krafterna i unionen som tände gnistan hos folket. I ljuset av ny historisk kunskap om Sovjetunionen har västerländska historiker (ex. Conquest) allt mer fått revidera mycket av sina överdrifter vad gäller omfattningen och användningen av Gulag, av underdrifter av industrialiseringen … Continue reading ”Vad är stalinism? del 3 (var stalinismen nödvändig?)”

Vad är stalinism? del 2 (Rudolf Bahro)

Tidigare: Vad är stalinism? del 1 Den oppositionelle DDR-kommunisten Rudolf Bahro har levererat ett antal analyser/föreläsningar om DDR:s arbetsdelning och dess förtryckande konsekvenser. Bahro är enligt min mening svagare på den ekonomiska klassanalysen av det stalinistiska fenomenet, men bidrar å andra sidan briljanta analyser av stalinismens utifrån ett sociokulturellt perspektiv, där han landar i en slutsats att det stalinistiska systemet måste avvecklas genom en kulturrevolution som upphäver den hierarkiska och sekteristiska ordningen. Lärdomar från stalinismen har bland annat poängterat vikten av att övergångsamhället innebär en kontinuerlig ökning (inte minskning) av individens fria personlighet. Som Bahro kritiserar stalinismen borde: ”ingen människa … Continue reading ”Vad är stalinism? del 2 (Rudolf Bahro)”

Vad är stalinism? del 1

Detta är första inlägget i kommande serie inlägg i temat stalinism. I detta inlägg försöker jag kortfattat eller sammanfattande redogöra för själva begreppets innebörd. Vad är stalinism? del 2 Vad är stalinism? del 3 Jämförelse av nazism och stalinism Stalinismen var ansvarig till svälten i Ukraina Stalinismen är ett socialt fenomen, med det menas att det inte kan förklaras genom en person. Tyvärr sätts stalinismen ibland lika med Josef Stalin och den så kallade personkulten kring honom som person vilket Chrusjtjovs tal på SUKP: s (Sovjetunionens Kommunistiska Parti) 20:e kongress kan vara ett exempel på. Därför finns det i forskningen … Continue reading ”Vad är stalinism? del 1”

Var Sovjetunionen kapitalistisk?

De argument, som jag vet om, som har tagits upp i fråga om Sovjetunionens karaktär som kapitalistisk har genom historien genomgått två vågor av popularitet inom vissa vänstergrupperingar eller vänsterinriktningar. Den första vågen är direkt kopplad till Kinas (KKP:s) ideologiska linje gentemot Sovjetunionen (och Jugoslavien). Från KKP:s linje spreds denna uppfattning vidare till olika maoistiska influerade organisationer världen över, och var påverkade av Mao Tse-tungs tal till Albaniens Arbetarpartis 5:e kongress: ”Sovjetunionen, Jugoslavien och de andra länderna där makten ligger i händerna på de moderna revisionistklickarna ändrat eller är i färd med att ändra färg.”(Källa: Nyhetsbyrån Hsinhua, telegram av den … Continue reading ”Var Sovjetunionen kapitalistisk?”