Hur många har dött av det kapitalistiska Spanien?

(Målning av när spanska kolonister massmördar ursprungbefolkningen)

 

1500-talet till idag
Totalt: 72 270 268

 

Här har jag samlat en lista på massakrer, massmord, krig, strukturellt våld och politiskt skapade svälter av det tidigmoderna och moderna (kapitalistiska) Spanien . Listan kommer att kompletteras efterhand. Jag har medvetet valt att ta med Spaniens medverkan i folkmordet på den amerikanska ursprungsbefolkningen på omkring totalt 100 miljoner döda eftersom Spanien fyllde en huvudroll i detta folkmord, men inte i offren för slavhandeln (Triangelhandeln) på omkring 4 miljoner döda då även andra västerländska kapitalistiska stater varit med i dessa brott mot mänskligheten. De kommer att inkluderas i en mer övergripande sammanfattning över kapitalistiska aktörers brott mot mänskligheten vid senare tillfälle. Men jag har tagit med vissa specifika brott som Spanien gjort sig skyldig i bland annat genom att slå ned uppror i kolonier samt låtit miljoner dö av livsfarligt arbete i silvergruvor. Kapitalismen fick sitt genombrott på 1600-talet, men dess orsaker och förutsättningar byggdes upp av marknadskonkurrens, imperiebyggande och kolonialism under 1400-talet och 1500-talet, därför har jag även räknat med händelser under 1500-talet.

 

Tidigare sammanställning över kapitalistiska staters brott mot mänskligheten:

Storbritannien (ca 40 milj. döda)

USA (ca 26 milj. döda)

Frankrike (ca 10 milj. döda)

Massdöd av ursprungsbefolkning i spanska kolonier från ca 1500-talet, även om vissa andra forskare kopplar delar av massdöden av ursprungsbefolkningen till låg tolerans av europeiska sjukdomar har senare historisk forskning påvisat hur spansk kolonialism väntat med att upprätta strukturell sjukvård och annan välfärd i kolonierna tills industrin började få svårt att skaffa arbetare i kolonierna vilket tyder på att massdöden var strukturellt kopplade till den koloniala politiska strukturen. Det ekonomiska systemet hade inte något ekonomiskt incitament till att förhindra massdöden även om den hade möjlighet till det varpå den spanska koloniala administrationen lät miljoner dö: 70 000 000 [- 8 000 000 från silvergruvorna i Bolivia antecknat nedan] (Källa:Naimark, Norman (2016). Genocide: A World History. Sidan 35 )

Silvergruvorna i det Spanska Bolivia 1500-1800-talet, historiker räknar med att miljoner gruvarbetare dog i en enda gruvstad, staden Potosi: 8 000 000 (Källa: http://www.mining.com/mass-grave-with-hundreds-of-skeletons-found-in-bolivian-mining-town-82251/, och https://www.bbc.com/news/world-latin-america-28508389 )

Tepehuán-upproret i det spanska Mexiko 1616, ursprungsbefolkningen i den spanska kolonin Mexiko gör uppror: 200 spanjorer och 4 000 tepehuáner (Källa: Micheal Tarver Ph.D., Emily Slape, ”The Spanish Empire: A Historical Encyclopedia [2 volumes]: Volume I.” Santa Barbara, Kalifornien. Sidan 52. [Totalt: 4 200 döda]

Cambrilsmassakern under den katalanska bonderevolutionen 1640, den kungliga armén massmördar lokala katalanska försvarare i sin kamp att förgöra självständighetsrevolten: minst 500 (Källa: Geoffrey Parker, ”Global Crisis: War, Climate Change and Catastrophe in the Seventeenth Century, Yale University Press, New Haven and London, sidan 212)

Portugisiska restaurationskriget 1640-1668, Portugal gör revolution mot spansk maktöverhet: minst 10 000 (Källa: Encyclopedia.com https://www.encyclopedia.com/history/encyclopedias-almanacs-transcripts-and-maps/restoration-portuguese-war-1640-1668 )

Masaniello-revolutionen 1647-1648, ett neapolitanskt [Neapel var under spansk kontroll på den tiden] uppror slås ned av spanska kungliga armén: minst 10 000 (Källa: Micheal Clodfelter, ”Warfare and Armed Conflicts: A Statistical Encyclopedia of Casualty and Other Figures 1492-2015”, Fourth Edition, McFarland & Company Inc, North Carolina, sidan 41)

Pueblo-revolten i det spanska New Mexiko 1680, ursprungsbefolkningen gjorde uppror mot den spanska kolonialmakten: minst 400 (Källa: Micheal Tarver Ph.D., Emily Slape, ”The Spanish Empire: A Historical Encyclopedia [2 volumes]: Volume I.” Santa Barbara, Kalifornien. Sidan 52)

Det Spanska successionskriget 1701-1714, en handfull europeiska länder blandade sig i konflikten om vem som skulle ärva kronan i det spanska kungariket: 1 200 000 (Källa: Clodfelter, M. (2017). Warfare and Armed Conflicts: A Statistical Encyclopedia of Casualty and Other Figures, 1492-2015 (4th ed.). Jefferson, North Carolina: McFarland. ISBN 978-0786474707. sidan 71)

Det fyrdubblade allianskriget 1717-1720, den spanska kungen startar ett krig för att återskaffa förlorat landområde vilket blandar in en rad andra länder: 28 350 (Källa: Matthew White http://necrometrics.com/wars18c.htm#Quadruple [Hämtat: 2018-01-04 kl. 00:06]

Spansk-Portugisiska kriget 1762-1763, Spanien invaderar Portugal som en del av det Sjuåriga kriget: 25 818 (Källa: Speelman, Patrick och Danley, Mark ”The Seven Year’s War: Global Views, 2012”, sidan 448. Henry, Isabelle ”Dumouriez: Général de la Révolution” 1739–1823, L’Harmattan, Paris, 2002, sidan 87. C. R. Boxer i ”Descriptive List of the State Papers Portugal”, 1661–1780, i Public Record Office, London: 1724-1765, Vol II, Lisbon, Academia das Ciências de Lisboa, i samarbete med the British Academy och the P.R.O., 1979, sidan 415. COSTA, Fernando Dores- Nova História Militar de Portugal , Círculo de Leitores, Vol. II, Coordinator: António Hespanha, 2004, sidan 358, fotnot 280.)

Túpac Amaru II upproret i det spanska Peru 1780-1783, ursprungsbefolkningen under ledning av Túpac Amaru II gör ett uppror mot den spanska kolonialmakten: 80 000 (Källa: Matthew White http://necrometrics.com/wars18c.htm#Quadruple [Hämtat: 2018-01-05 kl. 17:28]

Svält som drabbade främst staden Madrid 1811-1812: 20 000 (Källa: Carr, Raymond (2001), Spain: a history, Oxford University Press, sidan 203, ISBN 978-0-19-280236-1 )

Spanska inbördeskriget 1936-1939: ett inbördeskrig i Spanien där demokratin försvarades av socialister, anarkister och kommunister gentemot fascistiska militärkuppmakare, fascisten Franco segrade varpå diktaturen massavrättade tusentals: ca 540 000 (Källa: Ortega, Silvestre (2006), Journal of Contemporary History 2017, Vol. 52(1) 121–128 https://journals.sagepub.com/doi/pdf/10.1177/0022009416678814 )

Det fascistiska Spanien utlöser ett politiskt förtryck 1940-1942, vilket massmördar politiska motståndare och tusentals dör i hungersnöd eller sjukdomar: 200 000 (Källa: The Splintering of Spain, Cambridge University Press, sidorna 2–3. ISBN 978-0-521-82178-0.)

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *