Hur många har dött av det kapitalistiska Belgien?

(Foto: en missionär pekar på en avhuggen arm till en kongoles.

Avhuggna armar var ett vanligt övergrepp av den belgiska kolonialmakten)

Från 1830 till idag:

Totalt: 10 110 024 döda

Här har jag samlat en lista på massakrer, massmord, krig, strukturellt våld och politiskt skapade svälter av det moderna (kapitalistiska) Belgien. Listan kommer att kompletteras efterhand. Jag har tagit med vissa specifika brott som Belgien gjort sig skyldig i bland annat genom att slå ned uppror i kolonier. Kapitalismen fick sitt genombrott på 1600-talet, men hade sina förutsättningar i marknader, krig och kolonialism århundraden innan och imperialistiska krig och massakrer till våra dagar idag.

Den belgiska revolutionen 1830-1831, med hjälp av Frankrike utförs ett självständighetskrig gentemot Nederländerna som slutar i att Belgien blir självständigt: 110 000 (Källa: A Global Chronology of Conflict: From the Ancient World to the Modern Middle East, by Spencer C. Tucker, 2009, sidan 1156)

Massmord och förtryck i det belgiska Kongo 1886-1908, miljoner av människor slaktas och förtrycks av den belgiska kolonialmakten: ca 10 000 000 (Källa: Hochschild, Adam, 1999, ”King Leopold’s Ghost”, Houghton Mifflin Harcourt; ISBN 0-547-52573-7, sidorna 226–32)

Massakern vid belgiska generalstrejken 1893, under den första generalstrejken i Europa massakrerades upp till 20 arbetare: ca 20 (Källa: Ascherson, Neal 1999 [1963] ”The King Incorporated: Leopold the Second and the Congo” London: Granta, ISBN 1862072906, sidorna 154-155)

Spridandet av AIDS/HIV 1920-idag, den belgiska kolonialmakten ansvarade för spridandet av AIDS/HIV i södra Kongo genom att den rasistiska koloniala statsmakten som i sitt vårdsystem använde osteriliserade sprutor, samt etablerade ett systematiskt undermåligt skolsystem vilket gjorde att Kongo behövde använda temporär migration från Haiti efter självständigheten 1960 för administrations-arbete varav AIDS/HIV spreds till Haiti och vidare till USA och resten av världen. Spridandet av sjukdom var inte medvetet av de belgiska kolonisatörerna men var en konsekvens av den belgiska koloniala och tillika rasistiska statsmakten: 35 000 000 döda tills idag (Källa: WHO, : https://www.who.int/gho/hiv/en/ [tillgänglig 2019-06-14], DeWereldMorgen.be 11 mars 2019, Het Laatste Nieuws, 7 mars 2019 sidan 10 [tillgänglig i svensk översättning 2019-06-14: https://marxistarkiv.se/europa/belgien/kolonialismens_spar-belgien.pdf ] [inte inräknad i totalsumman för Belgien utan flyttad till ”övrig” kategori för bland annat pandemi orsakad av kapitalistiska regimer]

Massakern vid Grâce-Berleur 1950, anti-nazistiska demonstranter protesterade mot kung Leopold III och hans nazivänliga politik under Andra världskriget varpå polisen skjuter mot demonstranterna och mördar fyra: 4 (Källa: https://web.archive.org/web/20090614073845/http://www.ps-federation-liege.be/cms/ilhs/?pg_id=409 [hämtad 2019-01-19] )

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *