Hur många har dött av det kapitalistiska Tyskland?

1904-idag
Totalt: 57 577 200

(Foto: Överlevande hereros som lyckats fly över en öken från tyskarnas folkmord)

Den här sammanställningen av det kapitalistiska Tysklands brott mot mänskligheten är inte fulländad, exempelvis listas inte Tysklands involvering i Första Världskriget, och Tysklands involvering i NATO-krig efter Andra Världskriget. Det saknas även uppgifter kring för tidigt döda människor p.g.a. ekonomisk och social ojämlikhet vilket kommer att läggas till när jag hittar referenser för dem. Siffrorna över döda kopplade till Nazitysklands roll i Andra Världskriget kan anses lågt med tanke på att kriget totalt kostat upp emot 70 miljoner människors liv, men jag har valt att enbart välja ut de siffror som Nazityskland haft en direkt roll i exempelvis Förintelsen, folkmord, massmord och övrig död p.g.a. tyskarnas krigsföring.

Tidigare sammanställning över kapitalistiska staters brott mot mänskligheten:

Storbritannien (ca 40 milj. döda)

USA (ca 29 milj. döda)

Frankrike (ca 10 milj. döda)

Spanien (ca 72 milj. döda)

Belgien (ca 10 milj. döda)

Folkmordet på herero- och namafolken 1904-1907, tyskarna försöker utrota två folkslag i det dåvarande koloniala tyska Sydvästafrika något som det nuvarande Tyskland försökt erkänna och be om ursäkt för: ca 75 000 (Källa: Dokumentärfilm ”Rasismens historia – de som inte fick leva”, och SVD:s ”Tysk ursäkt för folkmord” [hämtad: 2019-01-26 kl. 22:12] https://www.svd.se/tysk-ursakt-for-folkmord, red. Marc Ferro, ”Kolonialismens svarta bok”, 2003, Leopard förlag, sidan 882)


Den tyska revolutionen 1919, tyska militären slår ned upproret och dödar tusentals revolutionärer: ca 2 200 (Källa: Matthew White http://necrometrics.com/warstat7.htm [Hämtad: 2019-01-27 kl. 20:43])


Andra världskriget 1939-1945, det Nazistiska Tyskland startar ett krig genom att invadera Polen 1939 i vilket den fascistiska diktaturen med Adolf Hitler i ledning startade ett imperialistiskt ockupationskrig och förintelsekrig gentemot omkringliggande länder i Europa: ca 15,5 miljoner mördade och 42 miljoner döda civila och soldater av själva kriget (Källa: Matthew White listar en rad olika historiska referenser och presenterar ett medeltal http://necrometrics.com/20c5m.htm [hämtat: 2019-01-26 kl. 22:03]) (Totalt: 57 500 000 döda)

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *