Den sista kvinnan från Ur av Anita Goldman

Anita Goldman som inte bara är författare utan även kolumnist i Aftonbladet har även varit bosatt i Israel under många år. Av vad jag kan förnimma i hennes skrivande så kan jag se ett stort och säreget intresse för bibeltexter, och dess historier som de berättar. Valet av Abrahams och Saras historia från bibeln känns inte bara igen i bokens titel utan är också själva huvudstommen i själva texten, som även stundvis helt är byggd på bibelord från Genesis. I sin helhet är det svårt att sätta fingret på vad Anita Goldman vill med berättelsen, vilket gör det svårt för … Continue reading ”Den sista kvinnan från Ur av Anita Goldman”

Freud & gruppteori – Vad kan psykologin säga om religion?

Socialpsykologi är en psykologisk disciplin som behandlar omgivningens påverkan på människans verklighetssyn. I boken ”Den religiösa människan”(Geels/Wikström) tas särskilt gruppen som en social konstruktion upp som en viktig beståndsdel i människans uppfattningar om verkligheten. Denna referensgruppsteori utgår ifrån, rent religionspsykologiskt, att religiösa verklighetsuppfattningar är i beroende av en social struktur (institution, grupp) för att idéer skall leva och spridas . På det sättet är en studie utifrån referensgruppsteorin en studie av grupper som har en specifik modell av verkligheten. Man skulle alltså kunna säga att en studie enbart om själva gruppen är en studie om gruppens makroskopiska uppfattningar eller normer. … Continue reading ”Freud & gruppteori – Vad kan psykologin säga om religion?”

Är alla människor religiösa? – En studie av Mircea Eliades ”The Sacred and the Profane”

Religionshistorikern Mircea Eliade är en av religionsvetenskapens giganter och har därmed haft en central roll en bra tid i den akademiska kontexten kring utbildningen och forskningen i religionshistoria. Således var det inte märkligt att även jag fick Eliades mest meriterade bok ”The Sacred and the Profane” bland kurslitteraturen i C-kursen i Religionshistoria. Dock är inte Eliade fri från kritik, trots att jag som student inte fick veta detta, vilket i sig är ganska märkligt eftersom studie på akademisk nivå borde hålla kritisk analys högt. Men mer om kritiken mot Eliade vid ett annat tillfälle. Nu tänker jag framställa en analys … Continue reading ”Är alla människor religiösa? – En studie av Mircea Eliades ”The Sacred and the Profane””

Ritualer i primitiva och moderna kulturer – en studie av ”Purity and Danger” av Mary Douglas

Mary Douglas försöker i sin bok att bemöta en tidigare syn på primitiva religioner och samhällen som hon anser vara felaktig i sin otillräcklighet. Hon menar att det är fel att påstå att primitiva religioner styrs och kontrolleras av rädsla, och menar att uppfattningen om att ”smuts” (dirt) sätts i motsats till ordning i själva verket är en mycket bättre förklaring till varför primitiva samhällen kan visa ångest inför uppfattning av ”smuts”. Istället för att ångesten styrs av ett försvar från sjukdomar (bakterier, virus) så består även vår städning till att ordna vår omgivning. I det första kapitlet (Ritual Uncleanness) … Continue reading ”Ritualer i primitiva och moderna kulturer – en studie av ”Purity and Danger” av Mary Douglas”

En studie av Lars Gårdfeldts ”Hatar Gud bögar?”

Homo-, bi-, transsexuella personer har genom historien utsätts för ett institutionaliserat och individuellt förtryck, som än idag låter sig finnas i våra samtida moderna samhällen. Lars Gårdfeldt ger i sin avhandling ”Hatar Gud bögar?” en genomgående förklaring av olika människosyner som ligger bakom det förtryck och ojämlikhet som riktats mot hbt-personer. Centralt är det två begrepp som figurerar som förklarande orsaker, och det är den så kallade genuspelagianismen och reproduktionsantropologin. Dessa två begrepp hänger samman därför att de bägge har en människosyn som utgår ifrån att människan producerar sitt eget människovärde. Låt så vara med goda gärningar (den ursprungliga pelagianismen) … Continue reading ”En studie av Lars Gårdfeldts ”Hatar Gud bögar?””

Därför anser religioner att något är ”smutsigt”

Påven Benedictus predikar i ett tal om att det är lika viktigt att rädda mänskligheten från homosexualitet, som att rädda världen från miljöförstörelse. Man kan som Lars Gårdfeldt i sin avhandling ”Hatar Gud bögar?” prata om två begrepp som figurerar som förklarande orsaker, och det är den så kallade genuspelagianismen och reproduktionsantropologin. Dessa begrepp har en människosyn som utgår ifrån att människan producerar sitt eget människovärde. Låt så vara med goda gärningar (den ursprungliga pelagianismen) eller producerandet av ett bestämt genus (den samtida). Enligt denna människosyn kan alltså människor inte förtjäna ett människovärde om de inte lever upp till normen. … Continue reading ”Därför anser religioner att något är ”smutsigt””

Rituell process och funktion

I boken ”The Ritual Process – Structural and Anti-Structure” börjar Victor Turner med att förklara svårigheten för oss utomstående att analysera och tolka primitiva kulturer, som alltså skall förklara varför det tidigare funnits etnocentriska förklaringar av primitiv kultur och religion. Turner påpekar att det inte existerar några ”enkla” människor i förhållande till oss moderna människor, och jämför det med konst att skillnaden ligger i förekomsten av teknologi och inte i förekomsten av fantasi och känslor. I sina fältstudier i rituella processer i en afrikansk stam kommer han underfull med att riterna ofta genomförs i relation till sociala kriser i stammen. … Continue reading ”Rituell process och funktion”