Har fler vita än svarta dödats av polisskjutningar i USA?

Det är sant att fler vita personer än svarta personer fallit offer för dödsskjutningar från poliser i USA. Men att påstå att det exempelvis inte finns rasistisk struktur inom polisväsendet är ett felaktigt sätt att använda statistiken. För att hitta statistiska mönster i en struktur så måste vi i en jämförelse inkludera en analys över befolkningsstrukturen. Det finns 160 miljoner mer vita personer än svarta personer i USA, och vita personer utgör cirka 62 % av USA:s totala befolkningsmängd. Av alla dödsskjutningar som polisen utför är cirka 49 % vita personer. Svarta personer utgör cirka 13 % av USA:s totala befolkningsmängd, … Continue reading ”Har fler vita än svarta dödats av polisskjutningar i USA?”

Mediernas biomakt

Även i moderna tider som år 2017, bör vi betrakta både medier och forskningen med ett kritiskt öga, och specifikt bör vi använda oss av genusperspektiv även vad gäller den klassiska naturvetenskapliga forskningen. Jag ska nedan ge er ett exempel på de fatala konsekvenser tolkningen av forskningen kan få om vi inte också ser till den kulturella och sociala aspekten. Idag (2017-01-29) publicerades följande artikel på Facebook av 24Uppsala.se; http://24uppsala.se/2017/01/29/studie-unga-kvinnor-ar-bast-pa-att-multitaska/ Artikeln drar mycket förenklade och samtidigt långt dragna slutsatser av denna forskning; http://rsos.royalsocietypublishing.org/content/4/1/160993#sec-3 Forskningsartikeln kan summeras följande: Studien handlar om att studera hur friska personer mellan 18 år och 80 … Continue reading ”Mediernas biomakt”

Den odöda liberalismen

Med en allt mer marknadsanpassad välfärd får vi också nu se konsekvenserna i en allt mer rasande fart. Ali Esbati sammanfattade skandaler till följd av nyliberala omstruktureringen av samhället, vi kan läsa i Dagens Nyheter om ett privat drivet äldreboende där profitmaximerandet lett till att vården satts åt sidan, personalen berättar om hur ”allt som kostar ifrågasätts” (till och med saker som fungerande lampor och sängar), en patient fick ligga på golvet i flera månader för att det saknades sängar. Utifrån vad vi kan läsa i artikeln på Dagens Nyheter handlar det inte om slarv eller okunnighet från företaget, utan … Continue reading ”Den odöda liberalismen”

Massans explosiva uppror – ett tecken på en global ordning i ständig kris

”Under rådande förhållanden tvingar kriget alla nationer, också dem som utger sig för att vara de mest demokratiska, att bli auktoritära och totalitära.” – John Dewey Citatet inleder Michael Hardts och Antonio Negris bok Multituden, andra delen i sin filosofiska trilogi över vår globala politiska ordning, och speglar de senaste händelserna i London där premiärministern i reaktion mot en underklass i uppror uppmanar till censur av de sociala fria medierna och större poliskontroll – som vilken diktator som helst. Vad är det då för global maktordning som finns nu? Och varför gör massan uppror? Varför ser vi en massa av … Continue reading ”Massans explosiva uppror – ett tecken på en global ordning i ständig kris”

Bokrecension: Jerzy Kosinski – The Painted Bird

Här är en bok som anses vara den polsk-amerikanske författaren Jerzy Kosinskis bästa – i alla fall vida hyllad inom den engelska litteraturvärlden. Jag har dock inte läst någon av hans andra två romaner, men efter att har läst The Painted Bird kommer jag sannerligen att göra det i den närmare framtiden, övertygad om att de kommer att vara lika fyllda av berättarlust och intensiv historier om människans förutsättningar. The Painted Bird är en väl vald titel för romanens röda linje, hur den enskilde individen är sårbar om den sätts i ett sammanhang där den inte passar in, eller rättare … Continue reading ”Bokrecension: Jerzy Kosinski – The Painted Bird”

Icke-hierarkiska företag – ett steg bortom kapitalismen?

Ett återkommande tema vid samtidsreflektioner är hur vi idag, i takt med arbetarrörelsens försvagning, återgår till ett pyramidformat företagsklimat med små- & mellan-chefer. Chefspositioner ploppar upp som svampar i en blöt-tung skog, både i det privata näringslivet och den offentliga sektorn. Och frågan man ställer sig är; varför? Då är det glädjande att läsa i Dagens Nyheter hur spelföretaget Valve ”klarat sig utan chef sedan starten för 16 år sedan”, och hur: ”företagets 300 anställda [bestämmer] vilka projekt det är värt att jobba med och rekryterar den personal som behövs. Vem som helst kan vara med och bestämma över vem … Continue reading ”Icke-hierarkiska företag – ett steg bortom kapitalismen?”

Visar Call Girl den sanna prostitutionen? En kritik av Kajsa Ekis Ekmans recension

I Dagens Nyheter ger oss Kajsa Ekis Ekman en tolkning av den aktuella filmen Call Girl som ingen annan i media-sverige tycks ha reflekterat över. Ekis Ekman menar att hon inte alls tolkat in Olof Palme som en av de sexköpande maktmännen i berättelsen, och menar fortsättningsvis att de som fokuserat på detta – eventuellt förtal mot Olof Palme – stått som hinder för att vidare tolka berättelsen i filmen. Här får jag ge Kajsa Ekis Ekman en förtjänstfull eloge för att försöka vända filmkritiken till det väsentliga. Genom att ha öppnat upp möjligheten att tolka filmens berättelse så ger … Continue reading ”Visar Call Girl den sanna prostitutionen? En kritik av Kajsa Ekis Ekmans recension”

Bokrecension: Hat & bläck – En dialog om klasshat, litteratur och människans värde

Bokrecension: Hat & bläck – En dialog om klasshat,litteratur och människans värde (av Kristian Lundberg och Crister Enander på H:Ström Text & Kultur) Jag fick närma mig boken två gånger innan denna brev-bok fångade mig. Likt en av alla samtida hatfyllda individer, stigmatiserade och lämnade av samhället, kastade jag mig över denna bok för att få utlopp för mitt hat mot den allt mer cyniska och nivellerande samtiden. Men efter att ha läst en handfull av breven började jag känna en kvävande dimma och jag frågade mig själv vad författarna ville med sin bok. Det var precis den känslan som … Continue reading ”Bokrecension: Hat & bläck – En dialog om klasshat, litteratur och människans värde”

Filmanalys: Man of Steel

Innan jag såg filmen var jag införstådd i den debatt som cirkulerade i USA kring denna nya version av Superman-berättelsen, Zack Snyders säregna sätt att regissera gjorde den till en lite mörkare och råare version och hur detta lett till en del negativ kritik (att den skulle ha skiftat för mycket från den ursprungliga mer glättiga versionen). Å andra sidan hade Snyders estetiska och innehållsrika inriktning även fått positiv kritik för att på ett mer relevant sätt reflektera över den samtida globala kris vi nu lever i – istället för att låta Superman bli en symbol för en glättig patriotisk … Continue reading ”Filmanalys: Man of Steel”

Kritik mot Dick Harrison och idealistisk historieskrivning

Konservativa tänkare brukar anklaga vänsterorienterade forskare för att relativisera sanningen, ofta får Frankfurtskolans teoretiker stå i skottgluggen för en; som jag menar orättvis, skuld för en postmodern senkapitalism. Men en teoretisk tradition som över huvud taget faller sig mer naturligt att anklaga för relativisering är den ideologiska historiesynen, i Sverige bland annat representerad av den ständiga skriftställaren inom populärhistoria Dick Harrison som gjort sig känd genom historiska biografier över personer som Robin Hood och Birger Jarl. Harrison har också forskat i medeltiden, slaveriets historia och specifikt om digerdöden. Men det verkar som just den kälkborgerligt orienterade – idealismen – ligger … Continue reading ”Kritik mot Dick Harrison och idealistisk historieskrivning”